Lijahona
Isus iscjeljuje ženu
veljača 2023.


»Isus iscjeljuje ženu«, Mjesečne poruke za časopis Prijatelj, veljača 2023.

»Isus iscjeljuje ženu«

Mjesečne poruke za časopis Prijatelj, veljača 2023.

Isus iscjeljuje ženu

Slika
Isus hoda niz ulicu

Ilustracije: Apryl Stott

Jednoga je dana Isus hodao niz ulicu punu ljudi. U gomili je bila žena koja je bila bolesna 12 godina.

Slika
žena dodiruje Isusovu halju

Žena je imala vjere da je Isus može iscijeliti. Posegnula je i dotaknula njegov skut. Odmah je bila iscijeljena!

Slika
Isus Krist

»Tko mi se dotače haljina?« Isus je upitao. Žena se uplašila. Kleknula je pred Isusa i rekla mu što se dogodilo.

Slika
Isus razgovara sa ženom

Isus je bio ispunjen ljubavlju. Rekao je: »Ohrabri se.« Rekao joj je da je iscijeljena zbog svoje vjere.

Slika
djeca u lađi

Mogu imati vjeru u Isusa Krista. Njegova mi ljubav može pomoći i donijeti mi mir.

Stranica za bojanje

Imam vjeru u Isusa Krista

Slika
majka i sin se mole

Kliknite na sliku za preuzimanje.

Ilustracija: Apryl Stott

Kako pokazujete svoju vjeru?