2022
Deuren openen voor Samenwerking
Augustus 2022


Deuren openen voor Samenwerking

In Zoetermeer is de kerk lid van het Beraad van Kerken. Daarin zitten alle christelijke kerken; protestant, katholiek, evangelisch en wij. Ook is de wijk Zoetermeer actief in een breed overleg met alle geloofsovertuigingen in Zoetermeer waar ook moskeebesturen, joodse deelnemers en hindoe en bahaï zijn aangesloten.

Vanuit dit brede geloofsplatform, Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ), werd een taskforce samengesteld om de Syrische vluchtelingen een warm welkom te bereiden die tijdelijk in een leegstaande gevangenis zouden worden opgevangen.

Na overleg met het COA, dat de opvang en integratie van de statushouders in beheer heeft, werd besloten om de zalen en gangen op te vrolijken met schilderijen en tekeningen van de kinderen en volwassenen. Vanwege regelgeving was het niet mogelijk om veel meer voor deze mensen te betekenen.

Met de uitbraak van de oorlog in de Oekraïne en de op gang komende vluchtelingenstroom werd de taskforce snel omgevormd tot een team vanuit het Beraad van Kerken, dat de opvang en begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen ging organiseren. Aangezien deze mensen niet onder de ‘gewone’ regels van asielzoekers vallen, kwamen ze niet onder beheer van het COA en was het mogelijk om als vrijwilliger veel meer voor deze mensen te betekenen.

We brachten een website in de lucht waar mensen zich kunnen aanmelden als gastgezin of vrijwilliger en het heeft een vraag/aanbod afdeling. Een kerk stelde een locatie beschikbaar als ontmoetingsplaats, andere kerken doneerden geld en uit alle kerken meldden vrijwilligers zich aan. Vanuit onze kerk zat ik in de organisatie en opzet van het hele hulpplan.

Met het kernteam werd een taakverdeling gemaakt en werd vastgesteld wat het meest noodzakelijk was.

Een van de zaken die al snel bleek, was dat veel vluchtelingen veel te zware en te warme schoenen hadden voor het Nederlandse weer. Onze kerk bood aan om hier snel een oplossing voor te regelen.

Er kwam een schoenenactie.

De hulpvraag werd in de ring neergelegd. Daar is een JustServe-team actief.* Dit JustServe-team zoekt actief naar projecten waar de kerk bij kan aansluiten en reageert adequaat als er vanuit de wijken een hulpvraag komt. Zo ook in deze situatie. Er ging een mail uit naar alle ZHV-en OQ-presidenten (de eerst aangewezen personen voor dergelijke zaken) met het verzoek om in de eigen wijken te vragen om goede dames- en kinderschoenen.

Deze konden een paar dagen later meegenomen worden naar de ringpriesterschapvergadering.

In de kerk stonden een aantal zusters klaar om de schoenen in ontvangst te nemen. Tijdens de priesterschapvergadering waren zij bezig om alle schoenen uit te zoeken en waar nodig een beetje op te poetsen of schoon te maken. De kwaliteit van de ingeleverde schoenen was hartverwarmend. Toen de oproep kwam hebben sommige leden ook in hun ‘netwerk’ (bij vrienden, buren en familie) gevraagd om deelname. Sommige leden hebben nieuwe schoenen gekocht. Het bleek dat ‘doe aan anderen wat jij wilt dat anderen aan jou doen’ een beginsel is dat goed door de leden wordt begrepen. Helaas moet gezegd dat er ook een paar schoenen bij zaten die linea recta de prullenbak in konden, omdat ze al kapot waren. Maar de overgrote meerderheid van de schoenen was van een prima kwaliteit.

Op zondagmiddag hebben andere leden het werk verder afgemaakt en de schoenen op maat gesorteerd en in tassen en kratten gedaan. Op maandag hebben broeders met 5 auto’s de meer dan 350 paar schoenen vanuit onze kerk naar De Pelgrim gebracht, de opvanglocatie waar er o.a. ook een kledingbank was ingericht. 

Van de ring was geld beschikbaar gesteld om schoenenrekken te kopen. Deze zijn door vrijwilligers van de verschillende kerken in elkaar gezet, waarna andere vrijwilligers de rekken hebben gevuld.

Toen de ‘winkel’ op dinsdag om 10 uur open ging stond alles klaar voor de vluchtelingen. Het hele project kon binnen een week worden opgezet en geactiveerd.

Een bijkomend resultaat is dat veel mensen die niets weten (of willen weten) van de ‘mormonen’ nu wel weten en zien dat er snel en goed met ‘ons’ kan worden samengewerkt. Het opent ook deuren voor toekomstige samenwerking.

* JustServe is een initiatief dat in 2012 in Noord-Amerika is geïntroduceerd tbv maatschappelijke dienstverlening door een platform te verschaffen waar de hele gemeenschap gelegenheden tot dienstbetoon kan vinden om mensen in nood bij te staan en de kwaliteit van leven in de gemeenschap te verbeteren.

Afdrukken