2022
Een geloofsversterkende samenwerking voor Oekraïne
Augustus 2022


Regionaal Nieuws

Een geloofsversterkende samenwerking voor Oekraïne

Toen wij hoorden van de oorlog in Oekraïne voelden wij als ZHV-presidium dat er iets moest worden gedaan. Wij hebben een spoedvergadering gehad en zo kwam het tot stand dat wij een inzamelingsactie wilden organiseren met de wijk, om zo een verschil te kunnen maken in de levens van de mensen die hulp nodig hebben.

Wij hebben het AD benaderd en een dag later werd er een interview afgenomen en kwam er een fotograaf langs om foto’s te maken. Diezelfde avond stond het artikel al online en de volgende ochtend in de krant. Een dag na het interview was het zo ver. Het ZHV-presidium, maar ook het OQ-presidium hebben de leden in de wijk gevraagd om gezamenlijk als wijk de inzamelingsactie te openen met de Heer, door middel van een gebed om 18.30 uur. Wij hebben de leden van de wijk die niet aanwezig konden zijn gevraagd om thuis op datzelfde tijdstip met ons mee te bidden. We dankten onze hemelse Vader voor alle geweldige hulp, vroegen Hem om ons te leiden en of de mensen die zouden komen doneren de liefde van de Heer mochten voelen door ons als wijk. Dat zij mochten voelen dat dit bijzondere werk waar iedereen aan deelnam, het dienen van onze naasten, het werk is van onze Heer! In de Schriften staat dat de Heer ons ten goede zal leiden als wij Hem bij al onze handelingen raadplegen (zie Alma 37:37).

Wat ons opviel, was de grote opkomst door vooral mensen buiten de kerk. Er zijn enorm veel spullen gedoneerd! De mensen kwamen niet alleen uit Nissewaard, maar ook uit Hellevoetsluis en andere gebieden van Voorne Putten. Wij denken dat rond de 80% van de mensen die zijn geweest, vrienden van de kerk waren (niet-leden). Dit was enkel mogelijk door het artikel dat is geplaatst in het AD. De woorden die zijn geschreven in het artikel hebben de mensen geraakt.

Zo was er een mevrouw die namens haar protestantse gemeenschap spullen kwam doneren. De protestantse gemeenschap was een inzamelingsactie gestart om ons te helpen. Zij kwam omdat ze had gelezen in het krantenartikel dat afkomst of geloof niet belangrijk is en wij iedereen dienen en iedereen welkom is.

Er was ook een weduwe die langskwam om de spullen van haar overleden man te doneren. Zij vond het moeilijk om afstand te doen van deze spullen en had nog geen goed doel gevonden. Zij vond dit wel een goed doel om de spullen aan te doneren en daarom kwam zij langs in de kerk. Je kon haar emotie voelen en het raakte ons enorm.

Twee lieve vrouwen kwamen in de eerste week langs om spullen te doneren. Zij kwamen in de avond weer terug om ons te helpen met sorteren en om spullen in ontvangst te nemen.
Een wat oudere meneer kwam elke woensdag- en donderdagavond even langs om wat spullen te brengen, maar ook om een praatje met ons te maken. Hij vertrouwde ons bijzondere verhalen over hem en zijn vrouw toe.

De hulp die we hebben gekregen van onze lieve broeders en zusters heeft gezorgd voor saamhorigheid. We hadden een vaste groep die aanwezig was en een afwisselende groep. Ook waren er leden die fysiek niet konden helpen in de kerk, maar wel konden helpen door te koken voor de leden die heel de dag aanwezig waren. Door al hun inspanningen merken wij dat onze liefde en vertrouwen in de mensheid enorm toeneemt.

Henry B. Eyring heeft in april 2020 gezegd: ‘Wij zullen als volk te midden van het toenemende aantal conflicten eensgezinder worden. Dan worden we in de geestelijke kracht van groepen en gezinnen vol evangelielicht opgenomen. Zelfs een ongelovige wereld zal De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen erkennen, en inzien dat Gods macht erop rust. Getrouwe en moedige discipelen zullen onbevreesd, nederig en openlijk in hun dagelijks leven de naam van Christus op zich nemen.’ Dit is precies wat de leden in de wijk Spijkenisse hebben gedaan en het is prachtig om daar onderdeel van te mogen zijn en dat met elkaar te mogen ervaren. Zo hebben leden uit onze wijk supermarkten, groothandelaren etc. benaderd met de vraag of zij spullen wilden doneren. Andere leden deelden berichten op Facebook en lieten op die manier zien dat zij de naam van Christus op zich hebben genomen en zijn evangelie uitdragen.

De ingezamelde spullen zijn naar een van de grootste Oekraïense stichtingen in Nederland gebracht. Oekraïners van deze stichting hebben de spullen naar de burgers en soldaten in Oekraïne vervoerd. Het raakte ons om hen zo dankbaar en ontroerd te zien door de steun die ze kregen van hun medemensen. Vergeleken met alles wat er nodig is, lijkt dit misschien heel weinig. Maar met dit kleine beetje is er een verschil gemaakt in de levens van een aantal kinderen van onze hemelse Vader. Hij weet wie ze zijn en waar ze zijn en verwacht van ons dat wij ze helpen. Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: ‘God zal u gebruiken om het leven van anderen beter te maken.’

Afdrukken