Да намираме силата да прощаваме
назад напред

„Да намираме силата да прощаваме“, За укрепването на младежите, юни 2021 г., с. 10–11.

Следвайте Ме, елате с Мен

Да намираме силата да прощаваме

Господ ни е заповядал да прощаваме на другите. Той ще ни помага да спазваме Неговите заповеди, включително тази.

Учение и завети 64:10

Илюстрация от Джеймс Мадсън

Някои заповеди не изглеждат ли по-трудни за спазване от други?

Ето една, която притеснява мнозина: „Аз, Господ, ще простя на когото искам да простя, но от вас се изисква да прощавате на всички човеци“ (Учение и завети 64:10).

Момент. Трябва да прощаваме на всички, които прегрешават спрямо нас? Това възможно ли е изобщо?

Едно е да простим на някого за това, че ни е казал нещо грубо или че е взел последното хлебче от масата. Но ако става въпрос за дълбоки рани? За онези сериозни оскърбления, които могат да нарушат или дори променят житейската ни посока?

Понякога способността да простим на някого, който ужасно ни е наранил, може да изглежда невъзможна за придобиване.

Добрата новина е, че с помощта на Исус Христос ние никога не сме ограничени до това, което сами можем да правим.

Помощта, от която тя се нуждаеше

Една отдадена християнка от Нидерландия на име Кори тен Бум разбрала за себе си каква е силата на това да помоли Бог да ѝ помогне да прости на някого.

Тя и сестра ѝ Бетси били затворени в концентрационни лагери по време на Втората световна война. Кори и другите били подлагани на ужасни мъчения от нацистките надзиратели. Сестра ѝ Бетси дори починала в резултат на тези мъчения. Кори оцеляла.

След войната Кори открила изцелителната сила на това да прощаваме на другите. Тя често споделяла посланието си на публични места. Но един ден думите ѝ били подложени на върховно изпитание.

След една публична реч, към Кори се доближил един от най-жестоките надзиратели от лагерите.

Той казал на Кори, че след войната бил станал християнин и се бил покаял за ужасните неща, които бил сторил като надзирател.

Протегнал ръка и попитал: „Ще ми простите ли?“.

Въпреки всичко, което била научила и споделяла за даването на прошка, Кори не могла да приеме ръката на този конкретен човек и да му прости – поне нейните сили не стигали за това.

По-късно тя написала: „Докато мисли на гняв и отмъщение бушуваха в мен, аз виждах греха в тях. … Господи Исусе, тогава казах в молитва, прости ми и ми помогни да му простя.

Опитах се да се усмихна, (и) се опитвах да вдигна ръка. Не можех. Не чувствах нищо, дори и най-малка искрица топлина или милост. И отново въздъхнах в мълчалива молитва. Исусе, не мога да му простя. Дай ми Твоята прошка.

Докато стисках ръката му, се случи най-невероятното нещо. От рамото ми, по цялата ми ръка и през дланта ми сякаш премина ток от мен към него, като в сърцето ми бликна любов към този непознат, която почти ме сломи.

И така аз открих, че не от нашата прошка, нито от нашата доброта зависи изцелението на света, а от Неговата прошка и доброта. Когато ни казва да обичаме враговете си, заедно със заповедта,Той ни дава и самата любов“1.

Бог желае да ви помага да спазвате Неговите заповеди, включително заповедта да прощавате – дори когато това е трудно. Той може да ви помага, също както е помогнал на Кори тен Бум.

Изцелението, което заслужавате

Животът е труден. Сложен. И пълен с хора, които имат дадена от Бог свобода на избор.

В случаите, когато някой взема решение, което ви причинява сериозна болка – или дори ако го прави случайно – можете да получавате изцелителна сила, ако се молите за помощ и се стремите да прощавате.

Даването на прошка носи изцеление на душата ви. С Божията помощ, когато прощавате на някого, който е съгрешил спрямо вас, вие сваляте ужасно бреме от плещите си, което може да ви препъва. Дори когато пътеката към истинското изцеление изглежда трудна, с Бог никога няма да се налага да я изминавате сами.