Hong Kong, Narodna Republika Kina

Crkva je ovdje

Hong Kong, Narodna Republika Kina

Fotografije: Cody Bell

Većina ljudi smatra Hong Kong užurbanim lučkim gradom prepunim ljudi. Ali u predgrađima je manje pretrpan. Dok susjeda promatra, obitelj članova Crkve u tri naraštaja uživa u zajedničkom vremenu u parku blizu njihovog stana.

Članstvo se udvostručilo u posljednjih 10 godina

6 kolčića, 1 misija, 1 hram

1949.: Uspostavljeno sjedište misije

Pokazivanje istinske brige prema drugima

Prikazane u vlaku u Hong Kongu su majka i kći Carrie Shuk-fan Leung i Shayla Suet-yee Leung. Kada je upitana o posluživanju, sestra Carrie Leung kaže: »Kada pokazujemo istinsku brigu prema onima oko nas, mi poslužujemo.«