Лиахона
Общата конференция като източник на духовна сила
Изтеглени файлове
Цялата книга (PDF)
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Послание от Областното президентство

Общата конференция като източник на духовна сила

Една от целите на общата конференция е да помогне на всички желаещи да постигнат вътрешна духовна промяна, която да им позволи да се доближат до Спасителя и да чуват по-добре гласа Му в ежедневието си.

Като слушаме с истинско намерение да научим волята Божия по време на общата конференция, всички можем да: (1) видим и почувстваме доколко животът ни е в съгласие с Божия модел; (2) получаваме напътствие свише във връзка с лични проблеми и (3) започнем да работим по това, което изисква подобрение.

Има няколко важни компонента, които могат да ни помогнат да увеличим максимално духовното си преживяване, докато слушаме различните речи по време на общата конференция:

 1. Какво правим? Как се подготвяме? На какво наблягаме през няколкото седмици ПРЕДИ общата конференция?

 2. Какво правим и как сме организирани ПО ВРЕМЕ на нашето гледане на общата конференция?

 3. Какво ще направим въз основа на знанието, чувствата, прозренията и отговорите на нашите въпроси СЛЕД края на общата конференция.

Един път, по време на подготовката за посещението на старейшина Айринг в УБЙ – Айдахо, старейшина Беднар, който тогава е ректор на университета, казва следното на своите студенти: „Вие сте тези, които определят какво ще каже апостолът Господен“. Той ги учи, че отношението, подготовката, поведението и видът им всъщност ще определят какво ще им каже апостолът Господен по време на духовното послание. И точно така се случва. Старейшина Айринг се просълзява, когато вижда събралите се над 12 000 студенти, готови за посланието му и за напътствие от небесата.

Какво тогава можем да правим ПРЕДИ общата конференция?

 1. Можем да прочетем или изгледаме отново и вероятно да изслушаме всички речи на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли от предишната конференция, за да създадем атмосферата и чувствата, необходими за получаването на вдъхновение за предстоящата обща конференция. За да се постигне това с максимална полза, необходимо е да отделяме за тази задача по 20-25 минути всеки ден в продължение на 3 седмици и да се потопяваме в словата на пророците, които те вече са ни казали.

 2. Можем да се молим всекидневно за всички, които подготвят речите си за общата конференция и които са се потопили в молитвени размишления за това какво да ни кажат и как да направят това. Ежедневната ни молитва за тези братя и сестри, дори и ако не знаем всички бъдещи говорители, ще бъде от голяма помощ и подкрепа за тях. А за нас това ще е прекрасна подготовка за конференцията.

Какво правим сега и как сме се организирали ПО ВРЕМЕ на нашето гледане на общата конференция?

 1. Ако имаме важен въпрос, който ни интересува, ако го запишем и го зададем по време на общата конференция, можем да получим отговор като слушаме подтиците на Духа по време на речите.

 2. Трябва да сме седнали удобно, но същевременно не твърде удобно, за да не заспим, и тогава можем да се съсредоточим над посланието, думите, чувствата и мислите, които ще дойдат в ума и сърцето ни.

 3. Записваме това, което ще ни се даде чрез Духа, за да може по-късно да се върнем и да размишляваме над тези подтици.

Какво трябва да правим, въз основата на новопридобитите знание, чувства, мисли и отговори на нашите въпроси СЛЕД края на общата конференция?

 1. Трябва да се постараем да гледаме в рамките на няколко дни всички речи от общата конференция, налични на нашия език.

 2. Размишляването с молитва и прочитането на личните ни бележки, записани по време на конференцията, ще определят какво ще правим, над какво ще работим и на какво ще обръщаме внимание.

 3. Трябва да имаме наш личен план за действие. Като го следваме, можем да приканим Светия Дух да направи тези важни духовни промени в нас, заради които участвахме в общата конференция.

Всички ние ще можем да наречем общата конференция полезна и успешна, само ако тя остави забележима следа в сърцето и ума ни и ако ни помогне да се доближим до Спасителя и да чуваме по-добре Неговия глас.