2020
Turinys


Liahona. 2020 m. spalis

Viršelis

Getty Images

Tarnystė vadovaujantis programa „Vaikai ir jaunimas“

8

Apaštalai dalijasi viltingomis žiniomis

12

Gilių žaizdų pervertos širdys. Atpažinkime smurtą šeimoje

Džeisonas B. Vaitingas

18

Stovėkime ant apreiškimo uolos

Vyresnysis Lorensas E. Korbridžas

24

Gilių žaizdų pervertos širdys. Supraskime smurtą šeimoje

Džeisonas B. Vaitingas

18

Stovėkime ant apreiškimo uolos

Vyresnysis Lorensas E. Korbridžas

24