2020 г.
Служение чрез „Следвайте Ме, елате с Мен“
напред

„Служение чрез Следвайте Ме, елате с Мен“, Лиахона, септември 2020 г.

Принципи на служението, септември 2020 г.

Служение чрез Следвайте Ме, елате с Мен

По какъв начин Следвайте Ме, елате с Мен може да ви помогне да влияете положително върху живота на другите?

Без значение дали сте със семейството си, дали сте учител или ученик в класната стая на Неделното училище, в училище, на работа, или другаде, изучаването на Писанията чрез Следвайте Ме, елате с Мен предлага много възможности да служите на другите. Все пак, преподаването „е повече от водене на обсъждане в неделя. То включва да служим с обич и да благославяме другите с Евангелието“1.

Изграждане на връзка с учениците

Когато Офелия Трехо де Карденас e призована да преподава на младите несемейни в своя кол в Мексико Сити, тя чувства, че това да има близки отношения с всеки един от учениците ѝ от Неделното училище би увеличило способността ѝ да им преподава и да ги укрепва.

„Ако нямам близки отношения с моите ученици и те не усещат обичта ми, има вероятност те да не ми вярват, когато преподавам урок или свидетелствам – казва тя. – Може да си мислят, че съм просто учителка в Неделното училище“.

Но как би могла сестра Карденас да развива такива отношения при положение, че преподава веднъж на всеки две седмици? Тя намира отговора чрез технологиите. Тя и учениците ѝ започват да общуват ежедневно чрез текстови и гласови съобщения, използвайки мобилното приложение WhatsApp. Сега, всеки ден преди следващия урок в Неделно училище, някой доброволец изпраща на останалите членове на класа по един стих от Писанията, от предстоящия урок, заедно със собствена мисъл във връзка с него. След прочитане на стиха и мисълта, членовете на класа отговарят, споделяйки собствените си мисли.

„Когато прочетат стиха, изпращат усмихнато лице, за да знам, че са прочели или изучавали стиха и са размишлявали над него“ – добавя сестра Карденас. Учениците са готови да участват в следващия урок в Неделно училище, когато дойде време.

Тези ежедневни отношения наскоро благославят един пълнолетен младеж, чиито родители не са активни в Църквата.

„Обичам да виждам как идва на църква, защото знам, че му коства да преодолее немалко трудности, за да присъства – споделя сестра Карденас. – Убедена съм, че стиховете от Писанията и мислите, които съучениците му изпращат и той изпраща, когато е негов ред, го укрепват много“.

Сестра Карденас споделя, че служението чрез стиховете не завършва с края на урока ѝ в неделя или с ежедневното духовно споделяне между класа.

„Подготовката ми включва да се моля за учениците ми – допълва тя. – Мисля си за тях не само в неделя, но и всеки ден от седмицата. Всеки от тях има специфични и различни нужди. Всеки е чедо на Бог. Мисля си за тях, докато подготвям уроците си“.

А когато преподава, тя слуша – и учениците си, и Светия Дух.

„Духът е учителят“, е нещо, което тя чува често в гласовете на учениците си. „Трябва да бъда внимателна, защото това, което казват, е откровението, което Духът им дава“.

Нашият клас е „като Семейна вечер“

Карла Гутиерез Ортега Кордоба се чувства благословена от това да бъде член на класа на Неделното училище на сестра Карденас, заради средата на подхранване и служение. Карла преписва заслугите за тази среда на няколко фактора, включително:

  • Подготовка: Споделянето на стихове от Писанията и мисли помага на учениците да се подготвят за следващия час. „Всекидневните стихове от Писанията ни подхранват и разширяват познанието ни“ – обяснява тя.

  • Участие: „Всички говорим. Това ми позволява да опознавам съучениците си по-добре, като приятели и като братя и сестри“.

  • Любов: „Сестра Карденас ви хваща за ръка. Нашите уроци приличат на домашни вечери, с няколко братя и сестри. Много е специално“.

  • Светият Дух: „Имаме приятен дух на хармония в нашите часове, защото сме на същата честота с Духа“.

  • Свидетелство: „Програмата Следвайте Ме, елате с Мен ми помага да съм готова да споделям свидетелството си. Имам по-голямо разбиране за Книгата на Мормон и Библията. Това ми позволява да споделям наученото със съучениците си в училище и с хората на работното място“.

Служение за духовни нужди

Когато Грег и Ники Крисченсен, от Кентъки, САЩ, заедно с тримата си синове, прочитат относно завета на Авраам в Писанията, те се затрудняват да им го пояснят. Решават, че като семейство, всеки един от тях ще изучава завета на Авраам самостоятелно и ще сподели какво е открил.

„Чухме няколко интересни коментари – казва Грег. – Нашето осемгодишно дете научи, че името на Авраам било Аврам. Името му било променено, защото обещал на Господ, че ще изостави греховете си и ще води праведен живот. Бях наистина изненадан от факта, че той можа да открие това“.

Всички те научават нещо ново и имат добро обсъждане за това какво е заветът на Авраам и от какво значение е за светиите от последните дни днес.

„Преди просто се редувахме да четем стихове по време на нашето семейно изучаване на Писанията – споделя Ник. – Следвайте Ме, елате с Мен се фокусира повече върху преподаването чрез Духа. Сега, когато учим заедно, получавам подтици от Духа да поемам в различна посока с нашите дискусии, спрямо нуждите на семейството ни“.

Използването на Следвайте Ме, елате с Мен не само помага на семейството им да бъде по-ангажирано и заинтересовано по време на семейното им изучаване на Евангелието, но също така помага на Грег и Ники да служат според духовните нужди на децата си.

Следвайте Ме, елате с Мен ми помага да уча децата си – споделя Ники. – Освен това, ми помага да се справям с различни трудности, които понякога срещам с децата си. Чувствам се в по-голяма хармония с Духа, слушам по-внимателно и получавам подтици относно това как да помагам на всяко от децата“.

Грег харесва по-дългите евангелски обсъждания, които се създават в семейството, благодарение на Следвайте Ме, елате с Мен. „Всичките ни синове са на различно ниво в познанието си за Евангелието – казва той. – Програмата Сследвайте Ме, елате с Мен ни предоставя начин, по който да помагаме на всеки един от тях според нуждите им. Прекрасна благословия е да наблюдавам как любовта им към Евангелието се засилва и как те сами откриват начини да прилагат познанията си за Евангелието в живота си“.

Бележка

  1. Следвайте Ме, елате с Мен – за Неделното училище: Книгата на Мормон, 2020 г., 2019 г., с. 19.