2020 г.
Служение по време на събранието за причастие
напред

“Ministering through Sacrament Meeting,” Liahona, June 2020

Илюстрации, от Едуард Макгоуън

Принципи на служението, юни 2020 г.

Служение по време на събранието за причастие

Събранията за причастие предоставят възможности да общуваме с другите и да им служим.

Събранията за причастие са време за духовно подхранване и размишления за Спасителя и Неговото Единение. Когато вземаме от причастието всяка седмица, ние се поучаваме заедно (вж. Учение и завети 84:110). Но някои от членовете в нашите райони и клонове носят тежко бреме или въобще не присъстват на събранията.

Тук са включени няколко идеи за това как бихме могли да използваме това свещено време, за да служим на другите и да оказваме влияние върху живота им.

Помагайте на тези, на които служите, да имат по-добри преживявания по време на събранията за причастие

Първата стъпка в служението е да опознаваме отделните членове или семействата и техните нужди. Може да има начини да им помагате да имат по-добри преживявания по време на причастието, просто като започнете да ги опознавате.

Простичките усилия на една служеща сестра променят значително ежеседмичните събрания за причастието за Минди, млада майка на прохождащи близнаци.

Минди обяснява: „Поради графика на съпруга ми всяка седмица се налага сама да водя дъщерите ни на събранията. Наистина е трудно да издържа цялото събрание за причастие с две енергични момичета, но служещата ми сестра прояви готовност да ми помага.

Всяка седмица тя сяда до нас и ми помага да се грижа за децата. Дори само фактът, че седи до мен, означава толкова много и облекчава тревожността ми по време на техните изблици или моменти на раздразнение. Не мисля, че тя някога ще разбере какво голямо влияние са имали нейните действия в този етап от моя живот. Тя видя от какво се нуждая като млада, изпълнена с тревоги майка и превърна неделните събрания в място, изпълнено с мир и щастие за всички ни“.

Идеи как да помагаме на хората със специфични нужди

 • Когато научите от какво се нуждаят членовете, споделяйте с ръководителите на кворума на старейшините и Обществото за взаимопомощ.

 • Ръководителите планират речите по време на събранията за причастие с цел да посрещат нуждите на членовете. Ако смятате, че ще е полезно за членовете, на които служите, да чуят определени послания, споделете това със своите ръководители.

 • Ако знаете, че някои членове имат увреждания или хранителни алергии, които им пречат да се наслаждават на благословиите на причастието, попитайте ги за подробности и какво може да се направи, за да се подобри тяхното преживяване. Споделете получената информация със своите ръководители.

 • Ако някой, на когото служите или когото познавате, не може да напуска дома си временно или за постоянно, попитайте епископа си дали причастието може да бъде отслужвано в дома на този човек. Бихте могли да си водите записки по време на събранието за причастие и след това да ги споделяте лично, по телефон или имейл.

 • Ако някой, на когото служите, има малки деца, бихте могли да предложите да помагате по време на събранието.

 • Ако членове, на които служите, не посещават често събранията за причастие, опитайте се да проявявате разбиране и да намирате начини да им помагате. Ако имат нужда от транспорт, бихте могли да им предложите да ги докарате. Ако не чувстват подкрепа от семейството си, бихте могли да ги каните да седят до вас. Бихте могли да направите специални покани, за да им помогнете да се чувстват добре дошли и желани на събранието за причастие.

Не забравяйте, че малките жестове може да имат голямо влияние

Говорейки за служението, сестра Джийн Б. Бингам, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, учи: „Понякога си мислим, че за да може нещо да се счита за служба към ближните, то трябва да бъде нещо голямо и героично. Но малките жестове на служба може да имат дълбоко влияние както върху другите, така и върху нас самите“1.

В един малък район в Белгия Евита често предлага да превежда по време на събранията за посетителите и членовете, които говорят испански език. Веднъж Евита се запознава с проучвател на Църквата от Доминиканската република. Той говори малко английски, но неговият роден език е испанският. Така Евита предлага да превежда тихичко по време на събранието за причастие, за да може той да се чувства по-удобно.

„Превеждането в неделя понякога може да ме накара да се чувствам по-напрегната – казва Евита. Но това да следвам подтиците да питам дали някой се нуждае от преводач, определено ме изпълва с радост и топлина, тъй като осъзнавам, че така мога да помагам на хората да чувстват Духа и да се наслаждават на събранията“.

Идеи как да помагаме чрез прости жестове

 • Разберете от своите ръководители кой може да се нуждае от допълнителна подкрепа по време на събранията за причастие. А ако вие познавате такъв човек, уверете се, че ръководителите са наясно с обстоятелствата, в които се намира той.

 • Бъдете тихи, докато чакате събранията да започнат. Това ще помага на „другите съкрушени сърца и скърбящите духове около нас“2, които се нуждаят от мира, идващ от благоговението на свято място.

 • По време на неделя за пост бихте могли да посветите своите молитви и пост на някого, на когото служите и който се нуждае от утеха.

 • Молете се да знаете дали има някой, който се нуждае да седите до него по време на събранието за причастие или дали има друг начин да му помагате.

Събранието за причастие може да бъде място, в което приветстваме всички с добре дошли

Президент Джозеф Фийлдинг Смит (1876 – 1972) учи: „Събранието за причастие е най-свещеното, най-святото от всички събрания в Църквата“3. В тази връзка, е важно да правим така, че всички присъстващи на събранията за причастие да се чувстват добре дошли и да бъдат духовно подхранвани, особено новите членове и тези, които не са посещавали събранията скоро.

Мерания от Нови Южен Уелс, Австралия се сприятелява в своя район с жена, която проучва Църквата. Мерания казва: „Тя се превърна в една от моите най-скъпи приятелки. Обичам да седя до нея по време на събранията за причастие всяка седмица, като винаги я питам как е и дали има нещо, което мога да направя, за да ѝ помогна“. След време приятелката на Мерания бива кръстена. Усилията на членовете от района и приветстващата атмосфера по време на събранията за причастие имат важна роля в решението ѝ.

Идеи как да служим на нови членове и такива, които се връщат към активност

 • Когато ще изнасяте реч по време на събрание за причастие, бихте могли да поканите приятели, близки и други хора да дойдат и да чуят посланието ви.

 • Бихте могли да се оглеждате за хора, които изглеждат самотни или се нуждаят от помощ, и да ги приветствате с добре дошли. Попитайте ги дали може да седнете до тях или ги поканете да седнат до вас.

 • След края на събранието бихте могли да поканите тези, на които служите и други членове на предстоящи дейности в Църквата, пътувания до храма или други социални събития.

 • Ако някой, на когото служите, присъства на събрание за причастие, но не е идвал от известно време, бихте могли да го попитате дали има въпроси относно това, което е било преподадено. Бихте могли да споделите, че сте винаги насреща, ако има термин, история или част от учение, които не са достатъчно ясни. Ако е необходимо, бихте могли да потърсите заедно отговорите.

Бележки

 1. Джийн Б. Бингъм, „Да служим като Спасителя“, Лиахона, май 2018 г., с. 104.

 2. Джефри Р. Холанд, „Ето Божия Агнец“, Лиахона, май 2019 г., с. 46.

 3. Joseph Fielding Smith, в Conference Report, Oct. 1929, 60–61.