2020 г.
Служение чрез храмова служба
напред

Принципи на служението, март 2020 г.

Служение чрез храмова служба

Когато помагаме на другите да се радват на благословиите на храма, ние извършваме служение.

Фон от Getty Images; снимка на храма Тегусигалпа Хондурас

Посещението на храма си заслужава усилията. Президент Ръсел М. Нелсън учи, че „храмът има ключово значение за нашето спасение и възвисяване, а също и това на семействата ни. …

… Всеки един от нас има нужда от продължаващото духовно укрепване и наставление, което е възможно единствено в Дома Господен“1.

Посещението на храма изисква да планираме добре нашето време, отговорности и работа, както и да бъдем духовно подготвени. Ние извършваме служение, когато откриваме обстоятелствата, които пречат на нашите братя и сестри да посещават храма и им помагаме да намерят решение.

Храмът е благословия, на която всеки може да се наслади

Наскоро завърнала се мисионерка, Мег вървяла към вратата на храма Кона Хавай, когато забелязала млада жена да седи сама на една пейка отвън. Мег почувствала, че трябва да говори с младата жена, но не била сигурна какво да ѝ каже. Затова тя я попитала за значението на татуировката на глезена ѝ. Така започнал разговор, който позволил на младата жена, Лани, да сподели историята си.

Лани разказала на Мег за своята борба да се завърне към пълна активност в Църквата, за приятните членове, които ѝ помагали и за надеждата ѝ един ден да бъде запечатана за своята дъщеричка.

Мег поканила Лани да дойде и да седне с нея в стаичката за изчакване. Те нямало да могат да влязат по-навътре в храма, но щели да могат да преминат през прага на храма. Лани се съгласила и те заедно влезли през вратите на храма. Един храмов работник им показал пейка под една картина на Спасителя.

Докато седели заедно, Лани прошепнала: „Наистина исках да дойда днес в храма, но бях притеснена“. Мег помогнала неизречената молитва на Лани да получи отговор, защото послушала Духа.

Идеи да помагаме на тези, без храмова препоръка

Дори тези, които все още нямат храмова препоръка могат да бъдат благословени от храма.

 • Споделете чувствата си относно това как Господ ви е благославял посредством храмовата работа.

 • Поканете някой да присъства на отворени врати на храм или да посети Център за посетители. Открийте предстоящи събития за отворени врати на temples.ChurchofJesusChrist.org.

 • Разгледайте снимки и научете повече за храма на temples.ChurchofJesusChrist.org.

Направете посещението на храма по-лесно за другите

Дори за членове с храмова препоръка, посещението на храма може да е предизвикателство. Някои трябва да пропътуват дълги разстояния. Други може да имат малки деца или възрастни родители, които се нуждаят от грижа. Можем да работим заедно, за да направим службата в храма възможна за всеки.

Леола Чандлър изпитвала затруднения от грижите за своя болен съпруг и четирите им деца. Затова тя решила да отделя време всеки вторник да посещава близкия храм. Това било източник на мир и сила в живота ѝ.

Един ден тя разбрала за няколко възрастни сестри в нейния район, които отчаяно желаели да посетят храма, но нямало как да отидат до там. Леола предложила да ги закара. През следващите 40 години тя рядко отивала в храма сама2.

Леола била благославяна и тя благославяла другите, когато им предлагала да ги взима със себе си до храма.

Идеи как да помагаме на другите да посещават храма

Как можете да помагате на другите по-често да посещават храма? Може да откриете, че същите идеи помагат и на вас.

 • Отидете заедно. Предложете да предоставите или да осигурите транспорт за някого. Това може да насърчи някой друг също да посети храма.

 • Помолете членове на семейството или района ви да извършат обреди за ваши предци, особено ако имате много готови имена за обреди.

 • Предложете да гледате деца, така че родителите да могат да посетят храма. Или се организирайте да се редувате да се грижите едни други за децата си.

Когато храмът е далеч

Чандрадаш „Рошан“ и Шерон Антъни от Коломбо, Шри Ланка, решили да се запечатат в храма. Техните приятели Ан и Антън Кумарасами били много развълнувани от това. Но те знаели, че не било лесно, нито пък евтино, да се стигне до храма Манила Филипините.

Рошан и Шерон спестили пари и резервирали самолетните билети няколко месеца предварително, за да вземат полет, който могат да си позволят. Най-накрая, денят настъпил. Но по време на престоя си в Малайзия, те разбрали, че за да продължат до Филипините, те или трябвало да имат виза или трябвало да летят с друга самолетна компания. Не било възможно да получат визи и не можели да си позволят да купят билети за друга самолетна компания. Но мисълта да се върнат у дома, без да са запечатани, била трудна за приемане.

Не знаейки какво друго да направи, Рошан се обадил на Антън. Антън и Ан много искали да помогнат. Те били една от малкото двойки в Шри Ланка, които били запечатани в храма и знаели каква огромна благословия е това. Но те наскоро използвали своите спестявания, за да помогнат на член на семейството в нужда и нямали достатъчно пари, за да помогнат на Рошан и Шерон да купят билети за новия полет.

В Шри Ланка е обичайно за младоженеца да купи на булката златна огърлица, така че тя да има някакви пари, ако съпругът ѝ почине. Ан решила да продаде своята огърлица, за да помогне за закупуването на новите билети. Нейният щедър подарък помогнал на Рошан и Шерон да пристигнат навреме за уговорения от тях час в храма в Манила.

„Знам стойността на запечатването в храма – казва Ан. – Знаех, че Шерон и Рошан ще бъдат голяма сила за клона. Не исках те да пропуснат тази възможност“3.

Идеи да помагаме на тези, които не могат да посетят храма

Вие може да сте призовани да служите на тези, които не могат често да ходят до храма или въобще не могат, поради разстоянията и разходите. И при все това може да намирате начини да им помагате да ценят благословиите на храма.

 • Преподавайте или участвайте заедно в курс за подготовка за храма или за семейна история.

 • Дайте им снимка на храм, която да окачат в дома си.

 • Ако сте били в храма, споделете своите чувства за преживяванията си и своето свидетелство за храмовите обреди.

 • Помогнете им да научат повече за заветите, които са сключили и за това как да ги спазват.

Бележки

 1. Ръсел М. Нелсън, „Да се превръщаме в светии от последните дни за пример“, Лиахона, ноември 2018 г., с. 114.

 2. Вж. LaRene Gaunt, “Finding Joy in Temple Service,” Ensign, Oct. 1994, 8.

 3. Ан и Антън успели да си върнат огърлицата, след като им били възстановени средства от Общия фонд за подпомагане на посещаващите храма, който дава еднократна финансова помощ за членове на Църквата, които по друг начин не биха могли да си позволят да посетят храма.