2019
Hvordan Seminar nå kan forbedre din families opplevelse av Kom, følg med meg

Hvordan Seminar nå kan forbedre din families opplevelse av Kom, følg med meg

Artikkelforfatterne er seminar-lærere i Utah i USA.

Foreldre, slik kan Seminar gjøre familiens studium av evangeliet enda bedre:

Families- row boats

Tidligere kan familier ha strevd med å samordne Kirkens, Seminars og familiens skriftstudium. Nylige forandringer kan bidra til at drøftelser om evangeliet kan bli bedre for alle familiens medlemmer.

Illustrasjon: Richard Mia

Det første presidentskap kunngjorde i mars 2019 en betydelig endring i Seminar. Seminar-klasser over hele verden studerer nå samme bok i Skriftene som enkeltpersoner og familier studerer hjemme og i Kirken som en del av Kom, følg med meg. Som Seminar-lærere (og foreldre) er vi overbegeistret!

Én opplagt velsignelse er hvordan dette vil forenkle våre tenåringers liv. I tillegg til skole, idrett, arbeid, tid med familien og et sosialt liv, har mange ungdommer tidligere prøvd å studere tre forskjellige bøker i Skriftene: Én i Seminar, én i søndagsskolen og en annen i familiens studium. Det er mye.

Da ledere i Kirken samordnet familiens og søndagsskolens skriftstudium av de samme Skriftene, virket det fornuftig å tilpasse Seminar også. Det lar ungdommene ta et dypere dykk ned i én bok i Skriftene. Men forenkling er bare begynnelsen.

Å styrke hjemmet

Søster Bonnie H. Cordon, Unge kvinners generalpresident, har sagt at når ungdom blir bedt om å være “en del av undervisningen, å være en del av denne store bevegelsen i hjemmet,” vil de bidra til å “styrke hjemmet.”1

Ungdommen hungrer etter sannhet og elsker å dele! Det er kanskje litt vanskelig å tro hvis du har opplevd å få et tomt blikk fra en tenåring. Og det har vi alle, som foreldre og lærere! Som Seminar-lærere stiller vi tenåringer spørsmål hele tiden. Noen ganger får vi et tomt blikk tilbake ganske enkelt fordi ungdommene våre ikke har svarene. Men når pensumet til Seminar og Kom, følg med meg samordnes, kan våre barn i Seminar-alder lettere anvende det de lærer i Seminar når familien diskuterer evangeliet, og visa versa. Vi har allerede merket det i våre Seminar-klasser.

Å ta hjemme-skriftstudiet med til Seminar

I begynnelsen av 2019, da det nye Kom, følg med meg var i oppstarten, kunne vi føle elevenes begeistring. Selv om vi studerte Lære og pakter i Seminar, begynte de å fortelle om ting de hadde lært i sitt studium av Det nye testamente sammen med sin familie. De var virkelig begeistret. Da vi studerte Lære og pakter 89 (Visdomsordet) i Seminar, var det omtrent samtidig med at vi studerte Johannes 2 (da Jesus gjorde vann om til vin) i Kom, følg med meg. Det å finne de samme prinsipper og tanker i de to leseoppdragene, gjorde det mulig for elevene å dele med sine jevnaldrende det de hadde lært hjemme. De ble mye mer engasjert, og diskusjonen var mye mer inspirerende fordi elevene hadde ting å snakke om. De var i stand til å anvende tingene de hadde lært hjemme på det vi lærte i Seminar.

Families- row boats

Å ta Seminar med inn i hjemmet

I 2020 vil det å studere Mormons bok hjemme, i Seminar og i søndagsskolen åpne døren for at elevene kan dele enda mer av det de lærer på disse stedene.

Det finnes noen læringsstrategier som vi bruker i Seminar, som kan hjelpe din families skriftstudium. Det å kjenne til disse kan hjelpe deg å se hvordan du kan få dine tenåringer til å bli mer engasjert i ditt hjemmebaserte skriftstudium.

Når dere setter dere ned som en familie, vil dine tenåringer allerede ha studert de samme prinsippene fra den samme boken i Skriftene, og de vil ha innsikter hvis de allerede har studert disse prinsippene i Seminar. De ville ikke føle seg så “tatt på sengen” når du ber dem om å dele noe, fordi de faktisk vil ha noe å dele. Deres erfaringer i Seminar vil bidra til å gjøre dem i stand til å snakke om evangeliet hjemme. Familiens hjemmeaften og familiens skriftstudium vil i større grad være en stund hvor man deler personlig innsikt med hverandre.

Her er noen åpne spørsmål du kanskje kan bruke for å oppmuntre dine tenåringer til å fortelle mer hjemme:

 1. Hvilke åndelige opplevelser hadde du i Seminar i dag?

 2. Hva gjorde størst inntrykk på deg i dag?

 3. Hvilket prinsipp lærte du i Seminar som du føler kan hjelpe oss som en familie?

 4. Hvilken fortelling fra Skriftene lærte du i dag som du kan tenke deg å dele med oss?

 5. Hvilken historie fra Skriftene lærte du i Seminar, som har påvirket ditt liv?

 6. Hvordan ble du inspirert i Seminar til å være et bedre menneske i dag?

 7. Hva lærte du om Frelseren på grunn av det du lærte i Seminar?

Det kan forekomme at din families studium ligger foran det som blir studert i Seminar. Når det skjer kan spørsmålene ovenfor tilpasses av Seminar-lærerne for å trekke veksler på det ungdommene lærer i hjemmet.

Kjenn læren

Seminars tilnærming til skriftstudium handler ikke lenger bare om å lære utenat. Vi fokuserer på Kjenn læren – det å forstå, anvende og utvikle et vitnesbyrd om læren som undervises i Skriftene. Det handler mer om å styrke omvendelsen til sann lære og å vite hvordan man skal undervise den med kraft.

For eksempel, hvis et vers underviser om Guddommen: Når vi studerer det skriftstedet i Seminar, leter vi etter andre vers som underviser om Guddommen. Så oppmuntrer vi elevene til å merke seg det vi lærer om Guddommen fra disse versene. Til slutt lager vi scenarier der elevene rollespiller hvordan de ville forklart vår tro angående Guddommen ved å bruke disse skriftstedene.

Du kan bruke denne tilnærmingen hjemme og be dine tenåringer om å:

 1. Undervise prinsippene i skriftstedet.

 2. Dele krysshenvisninger til andre Skrifter om emnet.

 3. Hjelpe familien din til å lære utenat eller huske hvordan de skal finne versene.

 4. Drøfte hvordan disse læresetningene angår deres liv.

Forberedelse til dyp læring

I Seminar legges det stor vekt på noe vi kaller dyp læring – læring som fører til omvendelse. Én nøkkel til dyp læring er å forbedre forberedelsen til å lære. Forbedring av elevenes forberedelse er forskjellig for hver Seminar-klasse, men én ting noen Seminar-klasser prøver ut, er et forberedelsesoppdrag. Vi sender elever hjem med den tildelte skriftstedbolken og noen studiespørsmål, for å få dem til å lese skriftstedene vi skal studere i klassen. Når pensumet i Seminar- og i Kom, følg med meg er mer samordnet, kan forberedelsesoppdragene til Seminar deles med elevens familie. Det vil gi familier én måte til å lære sammen på.

Du kan be din tenåring om å:

 1. Dele forberedelsesoppdragene med familien.

 2. Etter Seminar-leksjonen, del det han eller hun ellers lærte om emnet.

Å sette spesifikke mål

Du har kanskje lagt merke til at Kom, følg med meg-pensumet ofte oppmuntrer oss til å sette oss mål. Det er noe vi legger vekt på i Seminar også. Vi lærer våre studenter å sette seg spesifikke mål, ikke bare generelle mål som “vær sunnere”. Når en elev setter seg et mål, planlegger de når, hvor og hvordan de skal nå det målet.

Hvis en tenåring for eksempel setter seg et mål om å utvikle større tålmodighet, er neste trinn å planlegge hvordan de skal utvikle det. På hvilke måter eller i hvilke sammenhenger føler de det er vanskelig å være tålmodig? Én elev fant ut at han burde ha større tålmodighet når han kjørte. Når vi snakket om hvordan han kunne øve på å være tålmodig i øyeblikket, klekket han ut en plan som gikk ut på å lytte til beroligende musikk i bilen og sette en lapp på dashbordet som minnet ham på å be om tålmodighet hver gang han satte seg inn i bilen.

Du kan be din tenåring om å:

 1. Snakke om hans eller hennes mål.

 2. Del hvordan dere kan sette og oppnå lignende mål som en familie.

Sett barnet ditt i stand til å styrke hjemmet

Du har en enorm mulighet til å få litt entusiasme inn i familiens skriftstudium, og med det samordnede pensumet kan du nå be dine barn i Seminar-alder dele det de lærer. Når de studerer de samme Skriftene i Seminar og sammen med sin familie i Kom, følg med meg, vil de mer enn noen gang før være i stand til å styrke sin familie med sin innsikt i evangeliet.

Dette neste trinn i Kirkens bestrebelse på å bli en “hjemme-sentrert kirke, støttet av det som finner sted i våre bygninger i grener, menigheter og staver”2 setter ungdommen i stand til å spille en enda større rolle i å styrke sitt hjem. Vi er enige med eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum som sa: “Vi tror dette er en fantastisk utvikling i denne tiden hvor våre unge trenger enda mer styrke. Vi mener dette er en vidunderlig samordning for å få til en koordinasjon med det resten av Kirken gjør, og vi tror det vil være gjensidig berikende i forhold til det Kirke-støttede – og nå legger vi til det Seminar-støttede – hjemme-sentrerte studiet av evangeliet.”3