2018
Покажете, че ви е грижа
напред

Принципи на служението, декември 2018 г.

Покажете, че ви е грижа

Има толкова много начини, по които можем да показваме нашата загриженост, особено по Коледа. Можем да го кажем, да пратим съобщение, да напишем, да дадем, да споделим, да се молим, да сготвим, да пеем, да прегръщаме, да играем, да засадим или да почистим. Просто опитайте.

Да показваме любов към другите е най-важната част от служението. Общата президентка на Обществото за взаимопомощ Джийн Б. Бингам казва: „Истинското служение се извършва според отделния човек и е задвижвано от обичта. Когато любовта е задвижващата сила, чудеса ще се случват и ние ще откриваме начини, по които да приобщаваме нашите неактивни братя и сестри във всеобхватните обятия на Евангелието на Исус Христос“1.

Да показваме на другите нашата загриженост е важен елемент от изграждането на лични взаимоотношения. Но различните хора усещат любовта по различен начин. Как можем по подходящ начин да изразяваме любовта си към другите, така че те да я разбират и оценяват? Ето някои начини да общувате, показвайки загриженост, както и няколко идеи, които да запалят въображението ви.

Кажете го

Понякога няма нищо по-добро от това да кажете какво изпитвате към някого. Макар че това може да означава да кажете на някого, че го обичате, то също включва да споделите това, което цените в тях или да направите искрен комплимент. Такъв начин на изразяване помага за укрепване на взаимоотношенията. (Вж. Ефесяните 4:29.)

 • Намерете възможност хората да разбират колко много цените едно от техните качества.

 • Посетете ги, обадете им се или изпратете имейл, текстово съобщение или картичка, за да им покажете, че мислите за тях.

Посещение

Да отделяте време да разговаряте или изслушвате някого е въздействащ начин да покажете колко много държите на него или нея. Дали вие посещавате в дома, на църква или на друго място, има много хора, които се нуждаят от някого, с когото да могат да разговарят. (Вж. Мосия 4:26, У. и З. 20:47.)

 • Планирайте посещение, като се съобразите с нуждите на дадения човек. Отделете време наистина да изслушате и разберете положението, в което се намира.

 • Там където може да е трудно да направите посещения в дома поради отдалеченост, определени културни норми или други обстоятелства, бихте могли да намерите време да сте заедно след събранията в Църквата.

Служете с цел

Бъдете загрижени за това от какво се нуждае отделният човек или семейство. Извършването на значима служба показва, че вас ви е грижа. Това е комбинация от ценните дарове на време и внимателни усилия. „Малките жестове на служба може да имат силно влияние върху другите“ – казва сестра Бингам2.

 • Предлагайте да служите по начин, който укрепва отделните лица или техните семейства, като грижа за децата, така че родителите да могат да отидат до храма.

 • Търсете начини да облекчите товара, когато животът става непосилен, като чистене на прозорци, разхождане на кучето или помагайки в градината.

Правете различни неща заедно

Има хора, които не общуват чрез задълбочени разговори. За някои хора общуването става чрез откриването на общи интереси и прекарването на време заедно, правейки тези неща. Господ ни предупреждава, че ние трябва да „бъдем с нашите братя и сестри и да ги подсилваме“ (У. и З. 20:53).

 • Излезте на разходка, планирайте някоя вечер да играете настолни игри или си уговорете време да спортувате заедно.

 • Служете заедно в общността или в църковен проект.

Направете подарък

Понякога времето и възможностите за общуване са ограничени. В много култури даването на подарък е знак на загриженост и съпричастност. Дори обикновен, простичък подарък може да покаже вашия интерес за изграждането на по-добри взаимоотношения. (Вж. Притчи 21:14.)

 • Занесете им любима почерпка.

 • Споделете цитат, стих от Писанията или друго послание, от което вие мислите, че те ще имат полза.

Служба от любов

Когато опознаете тези, на които служите и за които търсите вдъхновение, вие ще научите по-точно как да показвате вашата любов и грижа към тях индивидуално.

Кимбърли Сейболд от Орегон, САЩ, разказва историята за търсене на вдъхновение и даването на подаръци, за да покаже любов:

„Когато се депресирам, ставам и правя хляб от тиквички; обикновено рецептата е за осем пити. Моята специална съставка е тихата молитва, която казвам, докато го пека, за да разбера кой се нуждае от тези пити хляб. Успях да опозная по-добре моите съседи в квартала, докато топлият тиквен хляб бе моята покана да вляза в техните домове и живот.

Един топъл летен ден, минах с колата покрай семейство, което продаваше бутилки от половин литър със сок от черна боровинка отстрани на пътя. Нямах нужда от още черна боровинка, но младото, слабо момче на щанда беше развълнувано да ме види, мислейки, че аз бях неговият следващ клиент. Купих няколко бутилки черни боровинки, но аз също имах подарък за него. Дадох на момчето две пити хляб. Той се обърна към баща си за позволение, след което каза: „Виж, татко, вече си имаме храна за днес“. Бях изпълнена с благодарност за тази възможност да покажа любов по един прост начин“.

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли умолява „всеки мъж и жена – и по-възрастните млади мъже и млади жени – да (бъдат) по-дълбоко отдадени на това да се грижат от сърце един за друг и да вършат това, подтиквани единствено от чистата любов Христова. … Нека работим рамо до рамо с Господаря на лозето, като помагаме на Бог, Отеца на всички ни, с тежката задача да се дават отговори на молитви, да се предоставя утеха, да се избърсват сълзи и да се укрепват немощните колене“3.

Грижите на Исус Христос

След като вдига Лазар от мъртвите, „Исус се просълзи.

Затова юдеите си казаха: Виж колко го е обичал!“ (Йоан 11:35–36).

„Аз ви съчувствам“ – казва Христос на нефитите. След което Той призовава техните болни и страдащи, техните куци и слепи и „Той изцели всеки един от тези“ (вж. 3 Нефи 17:7–9).

Спасителят ни дава пример за начина, по който Той се грижи за другите. Той ни учи:

„Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.

Тази е първата и най-голяма заповед.

А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“ (Матей 22:37–39).

Кой има нужда от твоята грижа? Как би могъл да им покажеш, че те е грижа?

Бележки

 1. Джийн Б. Бингам, „Да служим като Спасителя“, Лиахона, май 2018 г., с. 106.

 2. Джийн Б. Бингам, „Да служим като Спасителя“, с. 104.

 3. Джефри Р. Холанд, „Да бъдем с членовете и да ги подсилваме“, Лиахона, май 2018 г., с. 101.