2018.
Posegnuti u milosrđu
srpanj 2018.


Slika
Ministering

Načela posluživanja, lipanj 2018.

Posegnuti u milosrđu

Dok slijedite Spasiteljev primjer milosrđa, otkrit ćete da možete učiniti razliku u životima drugih.

Milosrđe znači imati svijest o nevolji drugih uz želju da je olakšamo ili ublažimo. Savez da slijedimo Spasitelja je savez milosrđa da »pon[esemo] jedan drugome bremena« (Mosija 18:8). Zaduženje da pazimo jedni druge prilika je da poslužujemo kao što bi to Gospodin činio: s milosrđem (vidi Judina 1:23). Gospodin je zapovjedio: »Budite dobrostivi i milosrdni jedni drugima« (Zaharija 7:9).

Spasiteljevo milosrđe

Milosrđe je pokretačka snaga u Spasiteljevom posluživanju (vidi rubni stupac: »Milosrdni Spasitelj«). Njegovo milosrđe za njegove bližnje potaknulo ga je da posegne prema onima oko njega u nebrojenim prilikama. Razlučivanjem potreba i želja ljudi, on ih je mogao blagoslivljati i podučavati na načine kako je njima to najviše značilo. Spasiteljeva želja da nas izdigne iznad naše nevolje dovela je do konačnog čina milosrđa: njegovog Pomirenja za grijehe i patnje čovječanstva.

Njegova sposobnost da odgovori na potrebe ljudi nešto je čemu mi možemo težiti dok služimo. Dok živimo pravedno i slušamo poticaje Duha, bit ćemo nadahnuti posegnuti na značajne načine.

Naš savez milosrđa

Nebeski Otac želi da njegova djeca budu milosrdna (vidi 1 Korinćanima 12:25–27). Kako bismo postali pravi učenici, moramo razviti milosrđe i pokazati ga drugima, naročito potrebitima (NiS 52:40).

Uzimajući na sebe ime Isusa Krista kroz naše krsne saveze, svjedočimo da smo voljni koristiti milosrđe. Predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu, podučio je da nam dar Duha Svetoga pomaže to činiti: »Vi ste savezn[i] član[ovi] Crkve Isusa Krista…

To je razlog zašto imate osjećaj da želite pomoći nekome kome je teško napredovati pod bremenom tuge i teškoća. Obećal[i] ste da ćete pomoći Gospodinu učiniti njihovo breme lakšim i utješiti ih. Dana vam je moć pomoći u olakšanju tih tereta kada ste primile Dar Duha Svetoga.«1

Na primjer, sestra u Rusiji imala je tešku obiteljsku situaciju koja ju je spriječila pohađati crkvu više od jedne godine. Druga sestra u ogranku posegnula je u milosrđu svake nedjelje nazivajući je da joj ispriča o govorima, lekcijama, misijskim pozivima, novorođenima i drugim vijestima u ogranku. Kada se obiteljska situacija sestre vezane za dom razriješila, osjećala je kao da je i dalje dio ogranka zbog tjednih poziva njezine prijateljice.

Napomena

  1. Henry B. Eyring, »The Comforter«, Lijahona, svibanj 2015., 18