2018
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորները և Բարձրագույն Պաշտոնյաները

Ապրիլ 2018

Առաջին Նախագահություն

Ռասսել Մ. Նելսոն
Նախագահ

Դալլին Հ. Օուքս

Դալլին Հ. Օուքս
Առաջին Խորհրդական

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Հենրի Բ. Այրինգ
Երկրորդ Խորհրդական

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Մ. Ռասսել Բալլարդ

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Քվենթին Լ. Քուք

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Նիլ Լ. Անդերսեն

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ

Գարի Ի. Սթիվենսոն

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Ջերիթ Վ. Գոնգ

Ուլիսես Սոարես

Յոթանասունի Նախագահություն

Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Երեց Լին Գ. Ռոբինս

Լին Գ. Ռոբինս

Երեց Խուան Ա. Ուսեդա

Խուան Ա. Ուսեդա

Պատրիկ Քիրոն

Քարլ Բ. Քուք

Ռոբերտ Ս. Գեյ

Բարձրագույն Իշխանավոր Յոթանասունականներ

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Խոսե Լ. Ալոնսո

Երեց Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Յան Ս. Արդերն

Մերվին Բ. Առնոլդ

Սթիվեն Ռ. Բանգերթեր

Վ. Մարկ Բասեթ

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Ռանդալ Կ. Բենեթ

Երեց Շեյն Մ. Բոուեն

Շեյն Մ. Բոուեն

Մարկ Ա. Բրեգ

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Մեթյու Լ․ Քարփենթեր

Յուն Հվան Չոյ

Երեց Քիմ Բ. Քլարկ

Քիմ Բ. Քլարկ

Վեթերֆորդ Թ․ Քլեյթոն

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Վալերի Վ․ Քորդոն

Ջ. Դեվն Քորնիշ

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Երեց Յոաքին Ի․ Կոստա

Յոքին Ի․ Կոստա

Լեգրան Ռ. Քըրտիս Կրտսեր

Մասիմո Դե Ֆեո

Երեց Բենջամին Դե Հոյոս

Բենջամին դե Հոյոս

Էդվարդ Դյուբ

Քեվին Ռ. Դանքըն

Տիմոթի Ջ. Դայչես

Երեց Լարի Ջ. Էքո Հոք

Լարի Ջ. Էքո Հոք

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Երեց Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Ռենդի Դ. Ֆանկ

Էդուարդո Գավարետ

Ջեք Ն․ Ջերարդ

Կառլոս Ա. Գոդոյ

Թեյլոր Ա. Գոդոյ

Երեց Քրիստոֆել Գոլդեն

Քրիստոֆել Գոլդեն 

Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Ս. Սքոթ Գրոու

Օ. Վինսենթ Հալեք

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Քեվին Ս. Համիլտոն

Ալլեն Դ. Հեյնի

Մատիաս Հելդ

Դեյվիդ Պ. Հոմեր

Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Երեց Լարի Ս. Քեչեր

Լարի Ս. Քեչեր

Յորգ Քլեբինգաթ

Ջոնի Լ. Քոչ

Երեց Էրիխ Վ. Կոպիշկե

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Հյուգո Ի. Մարտինես

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Երեց Քայլ Ս․ Մակքեյ

Քայլ Ս․ Մակքեյ

Պիտեր Ֆ․ Մըրս

Հյուգո Մոնտոյա

Մարկուս Բ. Նաշ

Կ․ Բրեթ Նաթրես

Ս. Ջիֆորդ Նիլսեն

Երեց Բրենտ Հ. Նիլսոն

Բրենթ Հ. Նիլսոն

Ադրիան Օչոա

Ալլան Ֆ. Փաքեր

Ս. Մարկ Փալմեր

Ադիլսոն դե Փոլա Փարելլա

Քեվին Վ. Փիրսոն

Էնթոնի Դ. Փերքինս

Փոլ Բ. Փայփեր

Ջոն Ք. Փինգրի Կրտսեր

Ռաֆայել Ի.Փինո

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Գարի Բ․ Սաբին

Էվան Ա․ Շմուց

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Երեց Սթիվեն Ի. Սնոու

Սթիվեն Ի. Սնոու

Վերն Փ. Սթենֆիլ

Բրայըն Ք. Թեյլոր

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Երեց Խոսե Ա. Թեքսեյրա

Խոսե Ա. Թեքսեյրա

Առնուլֆո Վալենզուելա

Խուան Պաբլո Վիլար

Տերենս Մ. Վինսոն

Տակաշի Վադա

Երեց Թանիելա Բ. Վակոլո

Թանիելա Բ. Վակոլո

Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ

Սքոթ Դ. Վայթինգ

Երեց Լարի Յ. Վիլսոն

Լարի Յ. Վիլսոն

Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգ

Երեց Կազուհիկո Յամաշիտա

Կազուհիկո Յամաշիտա

Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Ջերալդ Կոսե
Նախագահող Եպիսկոպոս

Դին Մ. Դեյվիս
Առաջին Խորհրդական

Վ. Քրիսթոֆեր Վադել
Երկրորդ Խորհրդական

Բարձրագույն պաշտոնյաներ

Կիրակնօրյա Դպրոց

Թեդ Ռ. Քալիսթեր
Նախագահ

Դեվին Գ. Դյուրան
Առաջին Խորհրդական

Բրայըն Ք․ Էշթոն
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ կանայք

Բոննի Հ․ Քորդոն
Նախագահ

Մայքլ Դ․ Քրեյգ
Առաջին Խորհրդական

Բեքի Քրեյվեն
Երկրորդ Խորհրդական

Սփոփող Միություն

Ջին Բ․ Բինգհեմ
Նախագահ

Շարոն Յուբանք
Առաջին Խորհրդական

Ռեյնա Ի. Աբուրտո
Երկրորդ Խորհրդական

Երեխաների Խումբ

Ջոյ Դ․ Ջոնս

Ջոյ Դ․ Ջոնս
Նախագահ

Լիզա Լ․ Հարկնես

Լիզա Լ․ Հարկնես
Առաջին Խորհրդական

Քրիստինա Բ. Ֆրանկո

Քրիստինա Բ. Ֆրանկո
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Տղամարդիկ

Սթիվեն Վ. Օուեն
Նախագահ

Դուգլաս Դ. Հոլմս
Առաջին Խորհրդական

Մ. Ջոզեֆ Բրոու
Երկրորդ Խորհրդական