Պատրաստվեք համաժողովին։
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Պատրաստվեք համաժողովին։

Գրեք այդ հուշումները թերթիկի վրա։ Համաժողովի ընթացքում պահեք թերթիկը ձեզ մոտ, որպեսզի կարողանաք գրի առնել ձեր սովորածը։

  • Գրի առեք ձեր հարցերը: Ես խորհում եմ հետևյալ հարցերի շուրջ․ …

  • Աղոթեք Երկնային Հորը: Կցանկանայի, որ ինձ օգնեն սովորել հետևյալի մասին․ …

  • Լսեք գերագույն համաժողովը։ Ես սովորեցի …