Հիշել Հիսուսին
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Հիշել Հիսուսին

Սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ մենք պետք է միշտ հիշենք Հիսուս Քրիստոսին։ Դա նշանակում է, որ մենք հաճախ պետք է մտածենք Նրա մասին և հետևենք Նրա օրինակին։

Հիսուսի նկարը դրեք այնպիսի մի տեղում, որ հաճախ տեսնեք։

«Եվ եթե դուք միշտ հիշում եք ինձ, դուք իմ Հոգին կունենաք ձեզ հետ» (3 Նեփի 18․7