Nagroda za to, że dobrze zniesiesz próby
  Footnotes

  Przesłanie od Pierwszego Prezydium na lipiec 2017 r.

  Nagroda za to, że dobrze zniesiesz próby

  Kiedy byłem młodym mężczyzną, służyłem w Kościele jako doradca pewnego mądrego prezydenta dystryktu. Nieustannie starał się czegoś mnie nauczyć. Pamiętam, że kiedyś udzielił mi następującej rady: „Gdy poznajesz jakąś osobę, traktuj ją tak, jak by miała poważne problemy. W więcej niż połowie przypadków będziesz mieć rację”. Pomyślałem sobie wtedy, że to pesymistyczne podejście. Teraz, po pięćdziesięciu latach, widzę, jak dobrze rozumiał on świat i życie.

  Wszyscy stawiamy czoła próbom — czasem bardzo ciężkim. Wiemy, że Pan pozwala na próby w naszym życiu po to, by nas oczyścić i udoskonalić, byśmy mogli przebywać z Nim na zawsze.

  Pan nauczał Proroka Józefa Smitha w więzieniu Liberty, że nagrodą za jego wytrwałość w czasie prób będzie przygotowanie do życia wiecznego:

  „Synu Mój, pokój niechaj będzie twej duszy; twoje przeciwności i twoje cierpienia potrwają zaledwie małą chwilkę;

  A potem, jeżeli dobrze to zniesiesz, Bóg wyniesie cię na wysokości; zatriumfujesz nad wszystkimi wrogami swoimi” (NiP 121:7–8).

  Przez tak wiele prób przechodzimy w życiu, że ich godne przetrwanie może być trudne. Może się tak wydawać rodzinie, której życie zależy od plonów, a trwa susza. Rodzina ta może się zastanawiać: „Jak długo wytrwamy?”. Może się tak wydawać młodzieży, która musi oprzeć się wzbierającej powodzi nieprzyzwoitości i pokus. Może się tak wydawać młodemu mężczyźnie, który stara się uzyskać wykształcenie lub ukończyć szkolenia, by móc utrzymać żonę i rodzinę. Może się tak wydawać osobie, która nie może znaleźć pracy lub która straciła zatrudnienie po raz kolejny z powodu likwidacji firmy. Może się tak wydawać ludziom, których utrapieniem jest pogarszające się zdrowie i utrata sił fizycznych ich samych lub bliskich im osób, co może się przytrafić i w jesieni życia, i wcześniej.

  Jednak kochający Ojciec nie poddaje nas próbom po to, by po prostu zobaczyć, czy je zniesiemy, lecz żeby sprawdzić, czy zniesiemy je dobrze i w ten sposób się oczyścimy.

  Gdy Parley P. Pratt (1807–1857) został powołany jako członek Kworum Dwunastu Apostołów, Pierwsze Prezydium skierowało do niego te słowa: „Zostałeś powołany do dzieła, które wymaga całej twojej uwagi […]; stań się gładką strzałą […]. Musisz przetrwać wiele mozołu, wiele pracy i wiele trudności, byś był doskonale oczyszczony […]. Wymaga tego twój Ojciec Niebieski, Jego jest pole zbiorów, Jego jest to dzieło i On […] doda ci otuchy […] i wesprze cię”1.

  W Liście do Hebrajczyków Paweł mówi o owocu godnego przetrwania prób: „Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni” (List do Hebrajczyków 12:11).

  Nasze próby i trudności umożliwiają nam naukę i wzrost. One mogą zmienić istotę naszej natury. Jeśli wytrwamy w ciężkim położeniu i zwrócimy się do Zbawiciela, nasze dusze zostaną oczyszczone.

  Dlatego najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest ciągła modlitwa (zob. NiP 10:5; Alma 34:19–29).

  Drugą rzeczą jest stały wysiłek, by przestrzegać przykazań — bez względu na przeciwności, pokusy czy zamieszanie panujące dookoła nas (zob. Mosjasz 4:30).

  Trzecią istotną rzeczą jest służba Panu (zob. NiP 4:2; 20:31).

  Gdy służymy Mistrzowi, poznajemy Go i bardziej Go kochamy. Jeśli nie będziemy ustawać w modlitwie i wiernej służbie, zaczniemy rozpoznawać rękę Zbawiciela i wpływ Ducha Świętego w naszym życiu. Wielu z nas służyło Panu i czuło to towarzystwo. Jeśli przypomnicie sobie ten czas, przypomnicie sobie, że zaszły w was zmiany. Pokusy, by czynić zło, jakby zmalały. Pragnienie czynienia dobra wzrosło. Osoby, które znały was najlepiej i kochały was, mogły powiedzieć: „Jest w tobie więcej uprzejmości, więcej cierpliwości. Nie jesteś już tą samą osobą”.

  Staliście się innymi osobami. Zostaliście przemienieni przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, ponieważ polegaliście na Nim w czasie waszej próby.

  Obiecuję wam, że Pan przyjdzie wam z pomocą, gdy przechodzicie przez próby, jeśli będziecie Go szukać i Mu służyć, a wasza dusza będzie w tym procesie oczyszczona. Wzywam was, byście zaufali Mu, przechodząc przez każde przeciwności.

  Wiem, że Bóg Ojciec żyje i że słucha wszystkich naszych modlitw i odpowiada na każdą z nich. Wiem, że Jego Syn, Jezus Chrystus, zapłacił za wszystkie nasze grzechy i że pragnie, byśmy do Niego przyszli. Wiem, że Ojciec i Syn czuwają nad nami i przygotowali sposób, byśmy dobrze znieśli próby i wrócili do niebiańskiego domu.

  Przypisy

  1. Autobiography of Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jun. (1979), str. 120.