Teiste teenimine usus
    Footnotes

    Noortele

    Teiste teenimine usus

    boys with shovels

    President Uchtdorf räägib meile, et usuga Jumalasse peavad kaasnema teod. Kui meie usk on „seotud järjepidevate tegudega”, selgitab ta, siis see „täidab ‥ hinge rahu ja armastusega”. Lubadusega sellest õnnistusest võime maailma muuta ja võime näha seda õnnistust enda elus, kui võtame aega, et usus teenida. Võiksid igal hommikul palvetada, et Issand aitaks sul teisi teenida. Näiteks palu Tal endale teada anda, kui su vend või õde vajab abi koduste töödega või kui sõber vajab kiitust. Seejärel, kui oled õhutuse saanud, tegutse selle ajel. Kui sa muudad need palved ja teenimise harjumuseks, siis su ustavad, järjepidevad teod õnnistavad nii sinu kui ka teiste elu. President Uchtdorf lubab, et sa võid „muuta inimesi, peresid, rahvaid ja maailma”.