2016
Olkaa todellisia milleniaaleja
Alaviitteet

Hide Footnotes

Aihe

Olkaa todellisia milleniaaleja

Nuorille aikuisille tarkoitetun maailmanlaajuisen hartaustilaisuuden puheesta ”Todellisiksi tuhatvuotisiksi tuleminen”, joka pidettiin Brigham Youngin yliopiston Havaijin kampuksella 10. tammikuuta 2016. Koko puhe on osoitteessa broadcast.lds.org.

Te olette valittu sukupolvi, jonka Jumala on ennalta määrännyt tekemään merkittävän työn – auttamaan tämän maailman ihmisten valmistamisessa Herran toiseen tulemiseen.

Stand as True Millennials

Kuvitus Scott Greer

Monet ihmiset käyttävät teistä nimitystä milleniaalit (joka viittaa vuosituhannen vaihteeseen tai tuhatvuotiseen valtakuntaan). Tunnustan, että kun tutkijat käyttävät teistä tätä nimitystä ja selittävät, mitä heidän tutkimuksensa paljastavat teistä – teidän mieltymyksistänne ja asioista, joista ette pidä, teidän tuntemuksistanne ja taipumuksistanne, teidän heikkouksistanne ja vahvuuksistanne – koen oloni epämukavaksi. Tavassa, jolla he käyttävät nimitystä milleniaalit, on jotakin, mikä häiritsee minua. Ja suoraan sanoen minua ei niinkään kiinnosta se, mitä asiantuntijoilla on teistä sanottavana, vaan enemmänkin se, mitä Herra on minulle sanonut teistä.

Kun rukoilen teidän puolestanne ja kysyn Herralta, mitä Hän tuntee teitä kohtaan, minä tunnen jotakin, mikä poikkeaa suuresti siitä, mitä tutkijat sanovat. Ne teitä koskevat hengelliset vaikutelmat, joita olen saanut, saavat minut ajattelemaan, että nimitys milleniaalit saattaa olla mitä sopivin. Syy siihen on kuitenkin hyvin erilainen kuin mitä tutkijat ehkä ikinä voisivat käsittää.

Nimitys milleniaalit sopii teihin täydellisesti, jos se muistuttaa teitä siitä, keitä te todellakin olette ja mikä teidän tarkoituksenne tässä elämässä todella on. Todellinen milleniaali on sellainen henkilö, jolle opetettiin ja joka itse opetti Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa ja joka teki taivaallisen Isän kanssa liittoja urhoollisista asioista – moraalisesti urhoollisista asioista – joita henkilö tekisi täällä maan päällä ollessaan.

Todellinen milleniaali on sellainen mies tai nainen, johon Jumala on luottanut riittävästi lähettääkseen hänet maailmaan sen historian kaikkein velvoittavimman taloudenhoitokauden aikana. Todellinen milleniaali on sellainen mies tai nainen, joka elää nyt auttaakseen tämän maailman ihmisten valmistamisessa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen ja Hänen tuhatvuotiseen valtakauteensa. Älkää erehtykö tästä asiasta – te olette syntyneet todellisiksi milleniaaleiksi.

Kysymys kuuluu: ”Kuinka voitte olla ja elää kuin todelliset milleniaalit?” Suosittelen neljää asiaa.

1. Oppikaa tietämään, keitä todella olette

Varatkaa aikaa seuraavien tosiasioiden miettimiseen rukoillen:

  • Te olette Jumalan valittuja poikia tai tyttäriä.

  • Teidät on luotu Hänen kuvakseen.

  • Henkimaailmassa teille opetettiin, että teidän tulisi valmistautua mihin tahansa ja kaikkeen mahdolliseen, mitä kohtaisitte näinä myöhempien aikojen viimeisinä päivinä (ks. OL 138:56). Tuo opetus on säilynyt sisimmässänne!

Te elätte ”yhdettätoista tuntia”. Herra on julistanut, että tämä on viimeinen kerta, jolloin Hän kutsuu työmiehiä viinitarhaansa kokoamaan valittuja maan neljältä ilmansuunnalta. (Ks. OL 33:3–6.) Ja teidät on lähetetty osallistumaan tähän kokoamiseen. Yhä uudestaan olen omakohtaisesti nähnyt todellisten milleniaalien voimallisen vaikutuksen, kun he johdattavat muita tuntemaan totuuden. Tämä on osa teidän identiteettiänne ja tarkoitustanne Abrahamin jälkeläisinä (ks. Gal. 3:26–29)!

Useita kuukausia sitten vaimoni Wendy ja minä koimme jotakin merkittävää eräässä Siperian kaukaisessa kolkassa. Niiden joukossa, jotka matkasivat kanssamme valmistautumispäivänämme Irkutskissa, olivat lähetysjohtaja Gregory S. Brinton, hänen vaimonsa Sally ja heidän lähetystyöstä palannut poikansa Sam, joka oli palvellut Venäjällä. Menimme katsomaan kaunista Baikaljärveä ja kävimme sen rannalla olevalla torilla.

Kun palasimme pakettiautollemme, huomasimme, että Sam puuttui. Hän palasi pian seurassaan keski-ikäinen nainen nimeltä Valentina, joka huudahti innostuneena äidinkielellään venäjäksi: ”Haluan tavata tämän nuoren miehen äidin. Tämä nuori mies on niin kohtelias, älykäs ja ystävällinen! Haluan tavata hänen äitinsä!” Samin säteilevät, valoisat kasvot olivat vetäneet Valentinan puoleensa.

Sam esitteli Valentinan sekä äidilleen että isälleen, antoi tälle Vapahtajasta kertovan lehtisen ja järjesti tälle tapaamisen lähetyssaarnaajien kanssa. Kun lähetyssaarnaajat myöhemmin palasivat Mormonin kirja mukanaan, Valentina lupasi lukea sen. Useat samassa paikassa työskentelevät naiset olivat myös innoissaan uudesta kirjasta, jonka Valentina oli saanut. Me emme vielä tiedä tämän kertomuksen päätöstä, mutta Valentina ja jotkut hänen ystävistään ovat tutustuneet evankeliumiin, koska he huomasivat Samin säteilevän valoa ympärilleen.

Todelliset milleniaalit, kuten Sam, tietävät, keitä he todella ovat. He ovat Jeesuksen Kristuksen hartaita opetuslapsia, jotka vaistonvaraisesti tarttuvat jokaiseen tilaisuuteen auttaa itseään ja muita valmistautumaan Vapahtajamme tuhatvuotiseen valtakauteen.

Sen tähden ensimmäinen neuvoni on, että selvitätte itsellenne, keitä te todella olette. Kysykää taivaalliselta Isältä Jeesuksen Kristuksen nimessä, mitä Hän ajattelee teistä ja teidän tehtävästänne täällä maan päällä. Jos kysytte vakain aikein, niin ajan myötä Henki kuiskaa teille totuuden, joka muuttaa elämänne. Tallentakaa nuo vaikutelmat, käykää niitä usein läpi ja noudattakaa niitä tarkoin.

Minä lupaan teille, että kun alatte edes vähäisessä määrin oivaltaa, millaisena taivaallinen Isä näkee teidät ja mitä Hän luottaa teidän tekevän Hänen hyväkseen, elämänne ei koskaan tule olemaan entisensä!

2. Odottakaa saavuttavanne ja valmistautukaa saavuttamaan mahdottomia

Stand as True Millennials

Jumala on aina pyytänyt liiton lapsiaan tekemään vaikeita asioita. Koska te olette liittonne pitäviä Jumalan poikia ja tyttäriä, jotka elävät näiden myöhempien aikojen viimeisinä päivinä, Herra pyytää teitä tekemään vaikeita asioita. Voitte olla varmoja siitä, että sellaiset koetukset, joita Abraham koki, eivät päättyneet Abrahamiin (ks. OL 101:4–5).

Tiedän, kuinka hermoja raastavaa on, kun pyydetään tekemään jotakin sellaista, mikä on paljon vaativampaa kuin mihin omat kyvyt riittävät. Olin ollut kahdentoista apostolin koorumin jäsen vain reilun puolentoista vuoden ajan, kun presidentti Spencer W. Kimball (1895–1985) kuoli. Ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kun presidentti Ezra Taft Benson (1899–1994) oli asetettu kirkon presidentiksi, hän antoi joitakin erityisiä tehtäviä kahdentoista koorumin jäsenille. Hänen minulle antamiinsa ohjeisiin sisältyivät nämä sanat: ”Vanhin Nelson, sinun on määrä avata itäisen Euroopan maat evankeliumin saarnaamiselle.”

Tuolloin oli vuosi 1985. Noina poliittisesti jäätävinä vuosina, joihin viitataan nimellä kylmä sota, muuri jakoi Berliinin kaupungin kahteen osaan ja koko itäinen Eurooppa oli kommunismin sortavan ikeen alla. Kirkot olivat suljettuina, ja kaikenlainen uskonnon harjoittaminen oli jyrkästi rajoitettua.

Suuren osan ammatillisesta urastani olin tehnyt avosydänleikkauksia ihmishenkien pelastamiseksi, mutta minulla ei ollut mitään sellaista kokemusta, joka olisi saanut minut uskomaan, että voisin avata maita evankeliumin saarnaamiselle. Ja kuitenkin profeetta oli antanut minulle tehtävän, joten ryhdyin tekemään jotakin sellaista, mikä tuntui täysin mahdottomalta.

Alusta asti eteeni kasautui esteitä. Saavuin useimpiin maihin tietämättä, minne mennä. Silloinkin kun onnistuin löytämään jonkun asianmukaisen viranomaisen nimen, oli tavallista, että tapaaminen joko peruttiin viime hetkellä tai sitä lykättiin. Eräässä maassa, jossa tapaaminen lykkääntyi kahdella päivällä, minulle asetettiin tarkoituksella monia houkutuksia, joilla minua koeteltiin – kuten mustan pörssin raha ja muita laittomia toimia. Erään toisen kerran tapaaminen alkoi vaatimuksella, että poistuisin välittömästi!

Mutta Herra kykenee tekemään työnsä (ks. 2. Nefi 27:20–21), ja minulla oli etuoikeus seurata, kuinka tapahtui ihme toisensa jälkeen – aina ja ainoastaan sen jälkeen kun olin käyttänyt tehtävään terävintä päättelyäni, rohkeimpia pyrkimyksiäni ja hartaimpia rukouksiani.

Kirkko tunnustettiin joissakin noista maista ennen kuin Berliinin muuri purettiin. Muissa maissa se tapahtui myöhemmin. Vuonna 1992 saatoin kertoa presidentti Bensonille, että kirkko oli vakiinnutettu jokaisessa itäisen Euroopan maassa.

Todellisina milleniaaleina, joihin Herra voi luottaa, myös te teette historiaa! Teitä pyydetään ottamaan vastaan haastavia tehtäviä ja olemaan työkaluna Herran kädessä. Ja Hän tekee mahdottomien asioiden saavuttamisen teille mahdolliseksi.

Kuinka te saavutatte sellaista, mikä on mahdotonta? Tekemällä mitä tahansa, mikä on tarpeen uskonne vahvistamiseksi Jeesukseen Kristukseen, parantamalla ymmärrystänne Hänen palautetussa kirkossaan opetettavasta opista ja etsimällä jatkuvasti totuutta. Kun teitä pyydetään tekemään mahdottomia asioita, te – todellisina milleniaaleina, jotka ovat ankkuroineet itsensä puhtaaseen oppiin – pystytte astumaan esiin uskon ja sinnikkään hellittämättömyyden turvin ja iloisin mielin tekemään kaiken, mitä teidän on mahdollista tehdä Herran tarkoitusten täyttämiseksi (ks. OL 123:17).

On päiviä, jolloin tunnette itsenne perin pohjin lannistuneiksi. Rukoilkaa siis rohkeutta olla antamatta periksi! Te tarvitsette tuota rohkeutta, sillä myöhempien aikojen pyhänä oleminen tulee käymään yhä vähemmän suosituksi. Valitettavasti jotkut, joiden luulitte olevan ystäviänne, pettävät teidät. Ja jotkin asiat yksinkertaisesti tuntuvat epäreiluilta.

Lupaan teille kuitenkin, että kun seuraatte Jeesusta Kristusta, löydätte pysyvää rauhaa ja todellista iloa. Kun pidätte liittonne yhä tarkemmin ja kun puolustatte kirkkoa ja Jumalan valtakuntaa maan päällä tänä päivänä, Herra siunaa teitä voimalla ja viisaudella, niin että voitte toteuttaa mahdottomia asioita.

3. Oppikaa käyttämään taivaan voimia

Jokaisella meistä on kysymyksiä. Se, että pyrimme oppimaan, ymmärtämään ja tunnistamaan totuuden, on ratkaiseva osa kokemustamme kuolevaisuudessa. Olen viettänyt suuren osan elämästäni tutkien. Tekin opitte parhaiten, kun esitätte innoitettuja kysymyksiä.

Juuri tällä hetkellä jotkut teistä yrittävät kovasti tietää, mitä teidän pitäisi tehdä elämällänne. Toiset teistä saattavat pohtia, onko teidän syntinne annettu anteeksi. Useimmat teistä miettivät, kuka teidän iankaikkinen kumppaninne on ja missä hän on – ja niiden, jotka eivät tätä mieti, tulisi miettiä sitä.

Jotkut saattavat ihmetellä, miksi kirkko tekee jotkin asiat niin kuin tekee. Kenties monet teistä eivät ole varmoja, kuinka te voitte saada vastauksia rukouksiinne.

Taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa ovat valmiina vastaamaan kysymyksiinne Pyhän Hengen välityksellä. Mutta teidän tehtävänne on oppia olemaan kelvollisia ja oppia vastaanottamaan noita vastauksia.

Mistä te voitte aloittaa? Aloittakaa viettämällä enemmän aikaa pyhissä paikoissa. Temppeli on pyhä paikka. Niin on myös kappeli, jossa uudistatte joka sunnuntai liittoja nauttimalla sakramentin. Kehotamme teitä myös tekemään asunnostanne, asuntolastanne, kodistanne tai huoneestanne pyhän paikan, johon voitte vetäytyä turvaan maailman hämäriltä häiriötekijöiltä.

Rukous on yksi avain. Rukoilkaa tietoa siitä, mitä teidän tulisi lakata tekemästä ja mitä alkaa tehdä. Rukoilkaa tietoa siitä, mitä teidän tulisi lisätä elinympäristöönne ja mitä ottaa siitä pois, jotta Henki voi olla kanssanne runsain määrin.

Rukoilkaa Herralta erottamisen lahjaa. Sitten eläkää ja työskennelkää niin, että olette kelvollisia saamaan tuon lahjan, niin että kun maailmassa ilmenee hämmentäviä tapahtumia, te tiedätte tarkalleen, mikä on totta ja mikä ei (ks. 2. Nefi 31:13).

Stand as True Millennials

Palvelkaa rakastaen. Kun palvelette rakastaen niitä, jotka ovat poikenneet polulta tai jotka kokevat hengellistä kärsimystä, sydämenne avautuu henkilökohtaiselle ilmoitukselle.

Viettäkää enemmän aikaa – paljon enemmän aikaa – paikoissa, joissa Henki on läsnä. Se merkitsee sitä, että vietätte enemmän aikaa sellaisten ystävien kanssa, jotka pyrkivät siihen, että Henki on heidän kanssaan. Viettäkää enemmän aikaa polvillanne rukouksessa, enemmän aikaa pyhien kirjoitusten parissa, enemmän aikaa sukututkimustyötä tehden, enemmän aikaa temppelissä. Lupaan teille, että kun säännönmukaisesti annatte Herralle runsaan osan ajastanne, Hän moninkertaistaa jäljellä olevan aikanne.

Me osoitamme hyväksyntämme ja annamme tukemme 15 miehelle, jotka on asetettu profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi. Kun jokin visainen ongelma ilmaantuu – ja ne tuntuvat käyvän aina vain visaisemmiksi – nämä 15 miestä painiskelevat kysymyksen kanssa, yrittävät nähdä erilaisten menettelytapojen seuraukset ja pyrkivät uutterasti kuulemaan Herran äänen. Paastottuani, rukoiltuani, tutkittuani, pohdittuani ja neuvoteltuani johtavien veljieni kanssa tärkeistä asioista ei ole mitenkään epätavallista, että herään yöllä ja saan lisää vaikutelmia, jotka liittyvät meitä askarruttaviin kysymyksiin. Ja johtavilla veljilläni on ollut samanlaisia kokemuksia.

Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi neuvottelevat yhdessä, ja me kerromme toisillemme kaikesta siitä, mitä Herra on ohjannut meidät ymmärtämään ja tuntemaan niin yksilöinä kuin yhdessä. Sitten me seuraamme, kun Herra ohjaa kirkon presidenttiä julistamaan Herran tahdon.

Tätä profeetallista prosessia noudatettiin vuonna 2012, kun lähetyssaarnaajien vähimmäisikää muutettiin, ja niin toimittiin myös silloin kun kirkon käsikirjaan hiljattain tehtiin lisäyksiä sen seurauksena, että samaa sukupuolta olevien avioliitto laillistettiin joissakin maissa. Täynnä myötätuntoa kaikkia kohtaan, ja erityisesti lapsia kohtaan, me painiskelimme pitkään ymmärtääksemme Herran tahdon tässä asiassa.

Pitäen alati mielessämme Jumalan pelastussuunnitelman ja Hänen toivonsa, että jokainen Hänen lapsistaan saisi iankaikkisen elämän, harkitsimme niitä eri tilanteiden lukemattomia vaihtoehtoja ja yhdistelmiä, joita mahdollisesti ilmenisi. Tapasimme toistuvasti temppelissä paaston ja rukouksen hengessä ja pyrimme saamaan lisää ohjausta ja innoitusta. Ja sitten kun Herra innoitti profeettaansa Thomas S. Monsonia julistamaan Herran mielen ja tahdon, jokainen meistä koki tuona pyhänä hetkenä hengellisen vahvistuksen asialle. Meidän etuoikeutenamme apostoleina oli hyväksyä se, mitä presidentti Monsonille oli ilmoitettu, ja antaa asialle tukemme. Ilmoitus Herralta Hänen palvelijoilleen on pyhä prosessi, ja niin on myös teidän etuoikeutenne saada henkilökohtaista ilmoitusta.

Rakkaat veljeni ja sisareni, Herran mielen ja tahdon tunteminen on samassa määrin teidän saatavillanne teidän omaa elämäänne varten kuin se on meidän apostolien saatavilla Hänen kirkkoaan varten. Aivan kuten Herra vaatii meiltä, että etsimme ja pohdimme, paastoamme ja rukoilemme, tutkimme ja painiskelemme vaikeiden kysymysten kanssa, Hän vaatii teiltä, että teette samoin, kun etsitte vastauksia omiin kysymyksiinne.

Te voitte oppia kuulemaan Herran äänen Pyhän Hengen kuiskausten välityksellä.1 Niin hyödyllisiltä kuin Google, Twitter ja Facebook vaikuttavatkin, ne eivät kerta kaikkiaan tarjoa vastauksia teidän tärkeimpiin kysymyksiinne.

Rakkaat nuoret ystäväni, te voitte tuntea Herran mielen ja tahdon omaa elämäänne varten. Teidän ei tarvitse ihmetellä, mahdatteko olla siellä, missä Herra teitä tarvitsee, tai teettekö te sitä, mitä Herra haluaa teidän tekevän. Te voitte tietää! Pyhä Henki kertoo teille ”kaiken, mitä teidän tulee tehdä” (2. Nefi 32:3).

4. Seuratkaa profeettoja

Stand as True Millennials

Vuonna 1979, kun palvelin pyhäkoulun ylijohtajana, minut kutsuttiin osallistumaan alue-edustajien seminaariin, jossa presidentti Spencer W. Kimball piti innoittavan puheen sellaisten kansakuntien ovien avautumisesta, jotka siihen aikaan olivat kirkolta suljettuja, kuten Kiina. Hän haastoi kaikki paikalla olleet opettelemaan mandariinikiinaa, niin että voisimme tarjota ammatillisia taitojamme Kiinan kansalaisten auttamiseen.

Minusta presidentti Kimballin haaste vaikutti profeetalliselta toimeksiannolta. Niinpä sinä samaisena iltana kysyin vaimoltani Dantzelilta, suostuisiko hän opiskelemaan mandariinikiinaa kanssani. Hän suostui, ja etsimme avuksemme yksityisopettajan. Emme tietenkään oppineet puhumaan mandariinikiinaa mitenkään hyvin, mutta opimme riittävästi, niin että kun minua jo seuraavana vuonna (erittäin odottamattoman tapahtumasarjan seurauksena) pyydettiin Kiinaan vierailevaksi opettajaksi opettamaan avosydänkirurgiaa, tilanteeni teki kutsun vastaanottamisen helpommaksi.

Hypätään viisi vuotta eteenpäin vuoteen 1985, joka oli kutsuani kahdentoista koorumin jäseneksi seurannut vuosi. Eräänä päivänä sain kiireellisen kutsun lähteä Kiinaan tekemään heidän kuuluisalle oopperatähdelleen avosydänleikkauksen. Tätä esiintyjää pidettiin kansallissankarina kaikkialla Kiinassa. Selitin, että minun kokoaikainen kirkollinen tehtäväni esti minua saapumasta, mutta lääkärit Kiinassa pyysivät hartaasti, että tulisin välittömästi suorittamaan leikkauksen potilaan hengen pelastamiseksi.

Keskustelin asiasta koorumini presidentin ja ensimmäisen presidenttikunnan kanssa. He tunsivat innoitusta, että palveluksena Kiinan kansalle minun pitäisi tehdä tuo matka ja suorittaa leikkaus.

Tein niin. Onneksi leikkaus sujui hyvin! Kuinka ollakaan, se oli viimeinen suorittamani avosydänleikkaus. Se tapahtui Jinanissa Kiinassa 4. maaliskuuta 1985.

Nyt nopea siirtyminen jälleen, tällä kertaa lokakuuhun 2015. Wendy ja minut kutsuttiin palaamaan Shandongin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan Jinanissa. Olimme ihmeissämme, kun minut toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi Kiinan ”vanhana ystävänä”, ja tapasin jälleen niitä kirurgeja, joita olin opettanut 35 vuotta aikaisemmin. Eräs vierailumme kohokohta oli, kun saimme tavata sen kuuluisan oopperatähden pojan ja pojanpojan. Kaikki nämä ihmeelliset kokemukset mahdollisti yksi ainoa asia: olin noudattanut profeetan neuvoa opiskella mandariinikiinaa!

Profeetat näkevät tulevaisuuteen. He näkevät ne riipaisevat vaarat, joita vastustaja on asettanut tai asettaa jatkossa meidän polullemme. Profeetat näkevät ennalta myös ne suuret mahdollisuudet ja etuoikeudet, jotka odottavat niitä, jotka kuuntelevat tarkoituksenaan olla kuuliaisia. Tiedän, että tämä on totta! Olen kokenut sen itse yhä uudelleen.

Herra on luvannut meille, ettei Hän koskaan salli profeetan johtavan meitä harhaan. Presidentti Harold B. Lee (1899–1973) on julistanut: ”Te ette ehkä tule pitämään siitä, mitä kirkon johtajat sanovat. Se saattaa olla vastoin poliittista vakaumustanne. Se saattaa olla vastoin yhteiskunnallisia näkemyksiänne. Se saattaa jossain määrin vaikuttaa seuraelämäänne. Mutta jos kuuntelette näitä asioita kuten Herra itse ne puhuisi, kärsivällisesti ja uskossa, lupauksena on, että ’helvetin portit eivät teitä voita; niin, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä kunniaksi’ (OL 21:6).”2

Te ette ehkä aina ymmärrä elävän profeetan jokaista lausuntoa. Mutta kun te tiedätte, että profeetta on profeetta, voitte lähestyä Herraa nöyryydessä ja uskossa ja pyytää omaa todistusta mistä tahansa, mitä Hänen profeettansa on julistanut.

Noin vuonna 40 eKr. monet nefiläiset liittyivät kirkkoon ja kirkko menestyi. Mutta salaliitot alkoivat vahvistua, ja monet niiden ovelista johtajista piileskelivät kansan keskuudessa ja heitä oli vaikea huomata. Kun ihmiset ylpistyivät ylpistymistään, monet nefiläisistä pilkkasivat sitä, mikä oli pyhää, kieltäen profetian ja ilmoituksen hengen” (Hel. 4:12).

Nuo samat uhat ovat keskuudessamme tänä päivänä. Murheellinen tosiasia on, että Saatanan palvelijoita (ks. OL 10:5) on kätkeytynyt kaikkialle yhteiskuntaan. Valitkaa siis huolella, kenen neuvoja seuraatte (ks. Hel. 12:23).

Rakkaat veljeni ja sisareni, te olette syntyneet todellisiksi milleniaaleiksi! Te olette valittu sukupolvi (ks. 1. Piet. 2:9), jonka Jumala on ennalta määrännyt tekemään merkittävän työn – auttamaan tämän maailman ihmisten valmistamisessa Herran toiseen tulemiseen!