Да показваме любов
назад напред


Деца

Да показваме любов

Исус споделя история за един баща и неговите двама сина. Бащата работил в лозе и помолил двамата си синове за помощ. Първият първоначално отказал, но след това отишъл да помага в лозето. Вторият син казал, че ще помогне, но така и не го направил. Исус учи, че чрез подчинението си първият син показал повече любов към баща си.

Пресъздайте тази история! След това напишете или нарисувайте три неща, които можете да правите, за да показвате любовта си към Небесния Отец.