Спазване на заповедите и любов към другите


младежи

Спазване на заповедите и любов към другите

Когато мислим за любов, обикновено първото, което се появява в ума ни са романтични филми, шоколад и цветя. Но любовта, истинската любов, е нещо много по-дълбоко и безкористно. Исус Христос живя и умря за нас, защото ни обича. Всъщност, двете големи заповеди са да възлюбим Бог и да възлюбим всички останали (вж. Матей 22:36–40). Но как можем да изразяваме любовта си към другите?

Президент Ухтдорф споделя притчата на Христос за един баща и неговите двама сина, единият от които работи за баща си, а другият – не. Спасителят отбелязва, че само този син, който се е подчинил на баща си, истински го е обичал. По подобен начин, когато спазваме Божиите заповеди, ние показваме, че обичаме Бог и желаем да се завърнем при Него.

Но как изразяваме любовта си към всички останали? Президент Ухтдорф обяснява и това: „Ако истински обичаме ближните си, ние протягаме ръка за помощ към „бедните и нуждаещите се, болните и огорчените“. Защото хората, които вършат тези безкористни действия на състрадание и служба, са истински последователи на Исус Христос“.

Така че, следващи ят път, когато видите своите родители, братя, сестри или приятели, помислете как чрез служба можете да им показвате любовта си към тях. Това ще носи радост не само на тях и на вас, но и на вашия Отец в небесата.