Երկնային Հոր օգնությունը
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Երկնային Հոր օգնությունը

Քանի որ Երկնային Հայրը սիրում է մեզ, Նա տվել է մեզ բազմաթիվ գործիքներ կամ պարգևներ՝ մեզ օգնելու համար։ Ահա որոշ պարգևներ, որոնք Նա տվել է մեզ։ Ինչպե՞ս կարող եք օգտագործել այս պարգևները՝ ձեր կյանքը և ուրիշներին օրհնելու համար:

  • քահանայության զորություն

  • աղոթք

  • սեր ուրիշների հանդեպ

  • առաքյալներ և մարգարեներ

  • սուրբ գրություններ