2016
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2015թ․
նախորդ հաջորդ

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2015թ.

Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը:

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,174

Միսիաներ

418

Շրջաններ

558

Ծխեր և Ճյուղեր

30,016

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

15,634,199

Գրանցված երեխաների թիվը

114,550

Նորադարձների մկրտությունների թիվը

257,402

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ

74,079

Եկեղեցու ծառայության մեջ գտնվող միսիոներներ

31,779

Տաճարներ

2015թ. ընթացքում նվիրագործված տաճարներ (Կորդոբա Արգենտինա, Պեյսոն Յուտա, Տրուջիլո Պերու, Ինդիանապոլիս Ինդիանա և Տիխուանա Մեխիկո)

5

Վերանվիրագործված տաճարներ (Մեխիկո Սիթի Մեխիկո և Մոնրեալ Քվեբեկ)

2

Տարեվերջին գործող տաճարների թիվը

149