2016
Մարգարեներ և Առաքյալներ

Մարգարեներ և Առաքյալներ

Որպես «Քրիստոսի անվան հատուկ վկաներ ողջ աշխարհում» (ՎևՈւ 107․23), մարգարեները և առաքյալները շարունակում են իրենց համաշխարհային ծառայությունը։ Վերջին գերագույն համաժողովից սկսած Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամները, ի լրումն այլ հանձնարարությունների․

  • Սոցիալական մեդիայի և Դեմ առ Դեմ հեռարձակումների օգնությամբ, իրենց խոսքն են հասցրել երիտասարդներին և երիտասարդ չափահասներին (տես lds.org/youth/activities

  • Խոսել են պոռնոգրաֆիայի դեմ և ընտանեկան պատմությանը նվիրված համաժողովներին։

  • Խոսել են համալսարաններում «հազարամյակի իսկական սերունդ» դառնալու և հավատքն ու բարոյական արժեքները պաշտպանելու մասին։

  • Հանդիպել եմ Եկեղեցու անդամներին և ղեկավարներին, պետական պաշտոնյաներին և կրոնական առաջնորդներին Արգենտինայում, Բոտսվանայում, Չիլիում, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, Էկվադորում, Մոզամբիկում, Պերույում, Ֆիլիպիններում, Ուրուգվայում, Զամբիայում և Զիմբաբվեում։