2016
Հաստատվեցին նոր Յոթանասունականներ և Երեխաների խմբի նախագահությունը
նախորդ հաջորդ

Հաստատվեցին նոր Յոթանասունականներ և Երեխաների խմբի նախագահությունը

Տասնմեկ նոր Բարձրագույն Իշխանության Յոթանասունականներ, 62 Տարածքային Յոթանասունականներ և Երեխաների խմբի նոր գերագույն նախագահությունը հաստատվեցին 2016թ․ ապրիլի գերագույն համաժողովի շաբաթ ցերեկային նիստին։

Կանչված նոր Յոթանասունականներն են՝ Երեց Վ․ Մարկ Բասեթը, Մարկ Ա․ Բրեգը, Վեթերֆորդ Թ․ Քլեյթոնը, Վալերի Վ․ Կորդոնը, Յոաքին Ի․ Կոստան, Մասիմո դե Ֆեոն, Պիտեր Ֆ․ Մըրսը, Կ․ Բրեթ Նաթրեսը, Ս․ Մարկ Փալմերը, Գարի Բ․ Սաբինը և Էվան Ա․ Շմուցը։

Ջոյ Դ․ Ջոնսը հաստատվեց որպես Երեխաների խմբի նախագահ, Ջին Բ․ Բինգհեմը՝ առաջին խորհրդական, և Բոննի Հ․ Կորդոնը՝ երկրորդ խորհրդական: