2016
Հայտարարվել են նոր միսիաներ

Հայտարարվել են նոր միսիաներ

Բացվել են երեք նոր միսիաներ․ երկուսը՝ Աֆրիկայում, մեկը՝ Ասիայում։ Դրանք են Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության Մբուջի-Մայի միսիան, Նիգերիայի Օուերի միսիան և Վիետնամի Հանոյ միսիան։ Այդ միսիաներից յուրաքանչյուրը կբացվի ներկայիս միսիաների սահմանները վերագծելու արդյունքում և կսկսի գործել 2016թ. հուլիսի 1-ից։