2016
186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

186-րդ ամենամյա գերագույն համաժողով

Շաբաթ երեկո, 26 մարտի, 2016, կանանց ընդհանուր ժողով

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ

Բացման աղոթք․ Մորգան Մանֆորդ

Փակման աղոթք․ Սոխաննի Փարկո

Երաժշտություն․ Երեխաների Միության, Երիտասարդ Կանանց և Սփոփող Միության միացյալ երգչախումբ Սոլթ Լեյք Սիթիի ցցերից, Յուտա, խմբավար․ Լիլիան Սեվերինսեն, երգեհոնահար․ Լինդա Մարգեթս, ջութակահար․ Էլիզաբեթ Մարշ, թավջութակահար․ «Have I Done Any Good» Hymns, no. 223; medley, arr. Mohlman, unpublished: “I Am a Child of God,” Hymns, no. 301, and “Love One Another,” Hymns, no. 308; “Sweet Is the Work,” Hymns, no. 147; “Come, Follow Me,” Hymns, no. 116, arr. Mohlman, unpublished; “More Holiness Give Me,” Hymns, no. 131, arr. Goates, unpublished.

Շաբաթ առավոտ, 2 ապրիլի, 2016, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Բացման աղոթք. Քույր Լինդա Ք. Բըրթն

Փակման աղոթք․ Երեց Առնուլֆո Վալենզուելա

Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Ռիչարդ Էլիոթ և Էնդրյու Անսվորթ․ “How Wondrous and Great,” Hymns, no. 267; “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 74, arr. Cardon, pub. by Jackman; “Secret Prayer,” Hymns, no. 144; “The Lord My Pasture Will Prepare,” Hymns, no. 109, arr. Wilberg, pub. by Oxford; “Come, Thou Fount of Every Blessing,” Hymns (1948), no. 70, arr. Wilberg, pub. by Oxford.

Շաբաթ ցերեկ, 2 ապրիլի, 2016, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Բացման աղոթք․ Երեց Հյուգո Ի. Մարտինեզ

Փակման աղոթք․ Երեց Թադ Ռ. Քալիստեր

Երաժշտություն՝ միացյալ երգչախումբ Բրիգամ Յանգ համալսարանից - Այդահո, խմբավարներ․ Էդա Էշբի և Ռեբեկա Լորդ, երգեհոնահար․ Բոննի Գուդլիֆ․ “Sing Praise to Him,” Hymns, no. 70, arr. Kempton, unpublished; “Israel, Israel, God Is Calling,” Hymns, no. 7, arr. Ashby, unpublished; “Now Let Us Rejoice,” Hymns, no. 3; “I’ll Go Where You Want Me to Go,” Hymns, no. 270, arr. Kempton, unpublished.

Շաբաթ երեկո, 2 ապրիլի, 2016, Քահանայության նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Բացման աղոթք․ Երեց Սթենլի Գ. Էլիս

Փակման աղոթք․ Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոն

Երաժշտություն՝ Լոգան Յուտա կրոնի ինստիտուտի քահանայության երգչախումբ, խմբավարներ․ Ալլեն Մ․ Մեթյուս և Էրիկ Սթոֆեր, երգեհոնահար․ Քլեյ Քրիսչենսեն․ “In Hymns of Praise,” Hymns, no. 75, arr. Christiansen; “I Stand All Amazed,” Hymns, no. 193, arr. Zabriskie, pub. by LDS Music Source; “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, no. 59; “Redeemer of Israel,” Hymns, no. 6, arr. Wilberg, pub. by Hinshaw.

Կիրակի առավոտ, 3 ապրիլի, 2016, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Բացման աղոթք․ Երեց Էնթոնի Դ. Փերքինս

Փակման աղոթք․ Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի

Երաժշտություն․ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավար․ Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ․ Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն․ “Let Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41; “The Morning Breaks,” Hymns, no. 1, arr. Wilberg, unpublished; “I Will Follow God’s Plan,” Children’s Songbook, 164, arr. Hofheins/Christiansen, unpublished; “You Can Make the Pathway Bright,” Hymns, no. 228, arr. Wilberg, unpublished; “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, no. 66; “Press Forward, Saints,” Hymns, no. 81, arr. Wilberg; “O Thou Rock of Our Salvation,” Hymns, no. 258, arr. Wilberg, unpublished.

Կիրակի ցերեկ, 3 ապրիլի, 2016, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Բացման աղոթք․ Երեց Ս. Սքոթ Գրոու

Փակման աղոթք․ Երեց Շեյն Մ. Բոուեն

Երաժշտություն․ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ․ Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մերֆի, երգեհոնահար․ Լինդա Մարգեթս․ “Praise to the Lord, the Almighty,” Hymns, no. 72, arr. Wilberg, pub. by Oxford; “For I Am Called by Thy Name,” Gates, pub. by Sonos; “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, no. 83; “The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, no. 52; arr. Murphy, unpublished; “Sing We Now at Parting,” Hymns, no. 156, arr. Wilberg, unpublished.

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Գերագույն համաժողովի ելույթները տարբեր լեզուներով մատչելի են համացանցում՝ conference.lds.org կայքում, որտեղ կարող եք ընտրել լեզուն: Ելույթները մատչելի են նաև Gospel Library mobile app-ում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

Կազմի վրա

Առջևում. Լուսանկարը՝ Քոդի Բելլի:

Ետին կազմ․ Լուսանկարը՝ Էյլ Բորգեսի

Համաժողովի լուսանկարները

Գերագույն Համաժողովի տեսարանները լուսանկարել են․ Սոլթ Լեյք Սիթիում՝ Վելդեն Ս Անդերսեն, Քոդի Բել, Ջանե Բինգհեմ, Էյլ Բորգես, Ռենդի Քոլիեր, Մարկ Դեյվիս, Քրեյգ Դայմոնդ, Նեյթ Էդվարդս, Էշլի Լարսեն, Լեսլի Նիլսոն, Մեթ Ռեյեր և Քրիստինա Սմիթ; Իվետե Բուջինգո, տրմադրել է Իվետե Բուջինգոն; Ջոզեֆ Սենգուբա և Ջոշուա Վալուսիմբի, տրամադրել է Ջոզեֆ Սենգուբան; Ջոզեֆ Սենգումա և Լեյֆ Էրիկսոն, տրամադրել է Լեյֆ Էրիկսոնը; երեխաները և Եկեղեցու հավաքը Կոնգոյում, տրամադրել է Նիլ Լ Անդերսենը և Աֆրիկայի հարավարևմտյան տարածքը; աղջիկը պատուհանի մոտ, Քըրթ Հարմոն; Ֆերնանդո Առաուջոն երիտասարդ տղամարդկանց և ընտանիք հետ, տրամադրել է Ֆերնանդո Առաուջոն; Ռասսել Մ Նելսոնը, Քույր Նելսոնը և Ջիմմի Հեթֆիլդի ընտանիքը, տրամադրել է Ռասսել Մ Նելսոնը; Դրեզդեն, Գերմանիա, և եկեղեցու ավերակները, Գեթթի Իմիջիզ; դինոզավրը և երեխաները, iStock։