Սովորել Հիսուսի մասին
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Սովորել Հիսուսի մասին

Սուրբ Հոգին մեզ տալիս է խաղաղ զգացողություններ, որպեսզի օգնի մեզ իմանալ, որ Հիսուսը իրականում կա և սիրում է մեզ։ Գրեք կամ նկարեք մի բան, ինչը սովորել եք Հիսուսի մասին: