2016
Ми віримо в позитивне ставлення

У що ми віримо

Ми віримо в позитивне ставлення

Liahona Magazine, 2016/01 Jan

Ми часто знаходимо у Писаннях пораду “радіти” та “бути в доброму гуморі”. Господь каже нам в 2 Нефій 2:25: “Люди є, щоб мати радість”. Мета цього життя—вести нас до радості, яку зрештою обіцяє Господь.

Бути в доброму гуморі не означає бути необізнаним з викликами життя чи наївно ставитися до них. Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, описав життєрадісність, як “глибоку довіру до Божих цілей, що відкриваються,—не лише для всього людства, але для кожного з нас особисто”1. Труднощі безперечно настануть, адже вони є природною частиною смертного життя, але нам не варто поринати в розчарування і смуток. Ми можемо покладатися на Господа і мати позитивне ставлення.

Ісус Христос обіцяв нам, що ми зазнаємо страждань, але Він також закликав: “Будьте відважні: Я світ переміг!” (Іван 16:33). Президент Езра Тефт Бенсон (1899–1994) навчав, що оскільки ми маємо євангелію, “ми, як святі останніх днів, маємо бути максимальними оптимістами і мінімальними песимістами”2.

Усі ми час від часу відчуваємо горе і розчарування, але все одно можемо бути у доброму гуморі. Старійшина Річард Г. Скотт (1928–2015), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, сказав: “Я свідчу, що з вірою в Спасителя і послухом Його вченням, щастя ніколи не закінчується, на відміну від смутку”3. Ми можемо жити з радістю, знаючи, що наші “страждання будуть лише на короткий час” (УЗ 121:7).

Якщо ми довіряємо Божому плану для нас і вирішуємо жити з позитивним ставленням, нашу здатність долати життєві труднощі буде зміцнено. Наші занепокоєння і страхи менш впливатимуть на нас, і ми відчуємо радість, якої Він прагне для нас.

Посилання

  1. Neal A. Maxwell, “But a Few Days” (address given to CES Religious Educators, Sept. 10, 1982), 4.

  2. Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,” Ensign, Nov. 1974, 65.

  3. Richard G. Scott, “Finding Joy in Life,” Ensign, May 1996, 26.

  4. Gordon B. Hinckley, “The Continuing Pursuit of Truth,” Ensign, Apr. 1986, 4.