2015
Буття 1:26–27

Рядок за рядком

Буття 1:26–27

Що означає бути створеним за образом Божим?

Liahona Magazine, 2015/10 Oct

26 І сказав Бог: “Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі”.

27 І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.

Образ Божий

Monson, Thomas S.

“Визнання сили, вищої за нашу, жодним чином не принижує, а навпаки, підносить. Якщо ми лише усвідомимо, що нас було створено за образом Божим, нам не буде важко наближатися до Нього. … Це знання, здобуте вірою, принесе внутрішній спокій і глибокий мир”.

Президент Томас С. Монсон, “The Lighthouse of the Lord”, Ensign, Nov. 1990, 95–96.

Створімо

Ця форма множини створює враження, що Бог промовляє до когось ще—і це так. Джозеф Сміт навчав: “На початку головний з Богів скликав нараду Богів; і вони зібралися разом і підготували план створити світ та населити його” (History of the Church, 6:308). На цій нараді був Господь Ісус Христос та інші (див. Moйсей 2:26–27; Aвраам 4:26–27).

За подобою Нашою

“Сам Бог колись був таким, якими ми є зараз, і Він є піднесеною людиною, і сидить на престолі там, на небесах! Це є великою таємницею. Якби зараз було розірвано завісу і … якби ви побачили Його сьогодні, ви б побачили Його у людській подобі, схожого на вас зовнішньо, на образ і в самій подобі людини”.

Учення Президентів Церкви: Джозеф Сміт (2007), с. 43.

“Людина—це дитя Боже, створене за божественним образом і обдароване божественними якостями, і навіть як син-немовля земних батька і матері здатний у належний час стати чоловіком, так і недосконалі нащадки небесних батьків здатні, здобуваючи досвід упродовж століть та вічностей, розвинутися до рівня Бога”.

Перше Президентство, “The Origin of Man,” Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign, Feb. 2002, 30.

Панувати

“Земля і все, що на ній, має використовуватися з відповідальністю, аби підтримувати людську сім’ю. Однак усі є розпорядниками—не власниками—землі та її щедрот і будуть відповідати перед Богом, що вони зробили з Його творіннями”.

“Environmental Stewardship and Conservation,” mormonnewsroom.org; див. також Учення і Завіти 104:13–15.

Чоловік і жінка

“Усі чоловіки і жінки подібні до Батька і Матері всіх нас і в буквальному розумінні є синами і дочками Божества”

Перше Президентство, “The Origin of Man,” Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign, Feb. 2002, 29.

“Стать є невід’ємною властивістю доземної, смертної й вічної особистості та її призначення”.

“Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, лист. 2010, третя сторінка обкладинки.