2015
Turinys


Liahona, 2015 m. spalis

Pažiūrėkite, ar jums pavyks surasti šiame numeryje paslėptą Liahoną. Užuomina: Kur galite rasti pagalbą, kai nežinote, ką daryti?

Viršelyje

Priekiniame: Kodžio Belo fotoiliustracija. Vidinėje priekinio viršelio pusėje: Barbaros Talbot nuotrauka © StockFood/Talbott, Barbara. Vidinėje galinio viršelio pusėje: Tifanės Mylon Tong nuotrauka.