2015
Cố Gắng Cải Thiện Cách Cầu Nguyện
tháng chín 2015


Giới trẻ

Cố Gắng Cải Thiện Cách Cầu Nguyện

Chủ Tịch Eyring dạy rằng gia đình của các em có thể được ban phước nhờ vào mối quan hệ vững chắc của các em với Cha Thiên Thượng. Các em có thể tăng trưởng mối quan hệ với Ngài bằng cách tăng trưởng trong lời cầu nguyện! Đây là một vài ý kiến về cách để làm được như vậy:

Trước khi các em bắt đầu cầu nguyện, hãy dành một vài phút để suy nghĩ về điều các em muốn nói. Hãy cân nhắc những câu hỏi mà các em có thể đưa ra hay những điều mà đang khiến các em bận tâm—thậm chí các em có thể viết ra những điều đó để không quên. Hãy sử dụng thời gian này để làm trong sạch tâm trí của mình khỏi sự ồn ào trong ngày để các em có thể tập trung vào những ấn tượng nhẹ nhàng từ Đức Thánh Linh. Nếu tâm trí của các em còn bị lởn vởn trong khi cầu nguyện, thì hãy cố gắng hình dung Cha Thiên Thượng đang lắng nghe các em. Hãy nói một cách cụ thể. Và cũng dành một vài phút lúc kết thúc lời cầu nguyện để lắng nghe những thúc giục của Thánh Linh. Các em có thể viết ra những cảm giác của mình vào trong nhật ký.

Hãy nhớ rằng việc cầu nguyện là một hình thức làm việc, vì thế đừng lo lắng nếu điều đó cần phải thực hành hay dường như vất vả! Những nỗ lực trong lời cầu nguyện của các em giúp cho các em xây đắp một mối quan hệ với Thượng Đế mà sẽ ban phước cho các thế hệ.

In