2015
Повстання Сатани

Повстання Сатани

Автор живе в штаті Юта, США.

Що є справжньою суттю того, що Сатана запропонував на доземній нараді?

Satan's Rebellion

Ілюстрації sirup/iStock/Thinkstock

Коли я був юнаком, то почав помічати цікаву тенденцію серед деяких членів Церкви. Коли вони бачили ситуацію, де були узгоджені правила і встановлені наслідки за неслухняність (наприклад, в тому, що стосується дисциплінарної політики Церкви, дисципліни запровадженої батьками або обов’язкових місіонерських правил чи норм поведінки в церковних школах), вони часто казали: “Але чи не схоже це на підхід Сатани? Чи не змушують вони людей бути праведними?”

Ця відповідь спочатку дивувала мене—як міг хтось подумати, що практика, схвалена Господом і Його Церквою, могла бути частиною “плану Сатани”? Відтоді я зрозумів, що таке неправильне розуміння, як це—стосовно повстання Сатани і Війни на небесах—насправді сьогодні є досить поширеним, як і необачні звинувачення про схожість з тим планом. На жаль, ці доктринальні непорозуміння можуть призвести до руйнівних наслідків.

Наприклад, вони можуть призвести до того, що деякі батьки будуть думати, що вони не повинні заохочувати своїх дітей відвідувати церкву. Вони можуть призвести до того, що члени Церкви будуть підтримувати легалізацію серйозних моральних гріхів. І це невірне розуміння може навіть призвести до того, що деякі члени Церкви будуть думати, що укладання і дотримання завітів, а також зобов’язання бути слухняними, якимось чином суперечать Божому плану, тоді як навпаки такий завіт слухняності є основним в істинному Божому плані спасіння.

Що говориться в Писаннях

Деякі судження стосовно того, що запропонував Сатана у доземному світі, здається, більше походять з традиційного уявлення, ніж з реального одкровення щодо цього питання. Отже, корисніше самим звернутися до Писань, щоб дізнатися, що в дійсності відкрив Господь стосовно цієї важливої теми. У Писаннях найголовнішим джерелом, де сказано про те, що запропонував Сатана, є перші вірші четвертого розділу книги Мойсея:

“І Я, Господь Бог, говорив до Мойсея, кажучи: Той Сатана, якому ти наказав в ім’я Мого Єдинонародженого, є той самий, що був від початку, і він прийшов до Мене, кажучи—Ось я, пошли мене, я буду Твоїм сином, і я викуплю все людство, так що жодна душа не пропаде, і певно я зроблю це; тож дай мені Твою шану.

Але, ось, Мій Улюблений Син, Який був Моїм Улюбленим і Вибраним від початку, сказав Мені: Батьку, хай буде Твоя воля, і слава Твоя навіки.

Отже, через те, що Сатана повстав проти Мене, і прагнув знищити свободу вибору людини, яку Я, Господь Бог, дав їй, і також щоб Я дав йому Свою владу; владою Мого Єдинонародженого Я вчинив так, щоб його було скинуто вниз;

І він став Сатаною, так, саме дияволом, батьком усієї брехні, щоб обманювати, і осліпляти людей, і вести їх у полон за його волею, саме всіх тих, хто не прислухається до Мого голосу” (Мойсей 4:1–4).

Батько всієї брехні

З цих віршів зрозуміло, що наш Небесний Батько не просив про волонтерів, аби вони придумали і представили інші й конкуруючі плани спасіння, як вважав дехто. Натомість це був план нашого Небесного Батька, і Він представив його Своїм духовним дітям, які зібралися на Великій нараді на Небесах. Ісус Христос, Який був “вибраним від початку” бути Спасителем у тому плані, смиренно запропонував, щоб план Небесного Батька був підтриманий, сказавши: “Батьку, хай буде Твоя воля [тобто, план]”. За цих обставин Сатана зробив непрошену та самовпевнену пропозицію змінити план Небесного Батька, аби він надавав універсальне спасіння кожній людині (див. Мойсей 4:1). Перед тим, як ми обговоримо, як він збирався виконати це, важливо зауважити, що в цих віршах про Сатану говориться як про “бать[ка] усієї брехні” (Мойсей 4:4). В іншому випадку його названо “брехуном від початку” (УЗ 93:25). Ми були б до абсурду наївними, якби припустили, що Сатана говорив правду, коли робив цю перебільшену заяву про універсальне спасіння.

Якщо ми розуміємо характер і минуле Сатани, більш прийнятно буде розглядати його як першого шахрая, що намагається продати нам товар, яким, як йому відомо, він ніколи не буде в змозі забезпечити. Він голослівно заявляв, що може дати нам всім спасіння, якщо ми послідуємо за ним, а не за планом, який наш Небесний Батько створив для нашого спасіння і який був підтриманий нашим Спасителем Ісусом Христом.

Те, що запропонував Сатана, було брехнею. Воно б не спрацювало. Це не була вагома альтернатива й так досконалому плану Небесного Батька, натомість це була пастка, щоб заманити і обманути людей, аби вони пішли за Сатаною. Це, зрештою, був план прокляття, а не план спасіння.

Знищення свободи волі

Важливо, що в цих віршах з Писань прямо не говориться, як Сатана запропонував здійснити цю брехню. У Писаннях говориться лише те, що це “зни[щить] свободу вибору людини” (Мойсей 4:3). Президент Дж. Рубен Кларк (1871–1961), перший радник у Першому Президентстві, сказав про два головні варіанти того, що запропонував зробити Сатана, і нагадав нам, що жоден із них не спрацював би. Він пояснив: “Згідно з прочитаним мною в Писаннях план Сатани вимагав одного з двох: або примусу по відношенню до … людини, або, інакше, спасти людей у гріху. Я сумніваюся, чи можна застосувати примус до розуму людини. Безперечно те, що люди не можуть бути спасенні у гріху” (in Conference Report, Oct. 1949, 193; quoted in Doctrines of the Gospel Student Manual [2010], 15).

Хоча жоден із цих варіантів не спрацював би, ми бачимо, як Сатана сьогодні частково застосовує кожен із них у своїх зусиллях і тактиці. Наприклад, сьогодні насильство і сила використовуються тиранами, які прагнуть здобути владу над народами. Вони також використовуються політичними діячами, які прагнуть обмежити релігійну свободу і змусити суспільство прийняти гріховне поводження. Господь особливо засудив поведінку, спрямовану на те, щоб “контролювати душі дітей людських, чи панувати над ними, чи примушувати їх у будь-якій мірі неправедності” (УЗ 121:37).

Однак Господь також пояснив, що влада і вплив можуть використовуватися для того, щоб заохочувати до праведності, переконуючи з любовʼю, правильно докоряючи і застосовуючи відповідні наслідки (див. УЗ 121:41–43). Це важливе роз’яснення показує, що застосування належної Церковної і батьківської дисципліни, встановлення правил і норм на місії та в церковних навчальних закладах, а також встановлення праведних законів у суспільстві—все це схвалено Господом і не є частиною “плану Сатани”. Повага до свободи волі не означає прийняття анархії.

Другий варіант того, як Сатана пропонував спасти кожного, описано в Біблійному словнику СОД (англійською мовою): “Люцифер і його послідовники хотіли, аби спасіння автоматично прийшло до всіх, хто пройшов смертне життя, незважаючи на індивідуальні особливості, свободу волі чи добровільне посвячення” (“War in Heaven [Війна на Небесах]”). Іншими словами це пояснюється так, що Сатана запропонував врятувати всіх нас, незалежно від того, що ми робили. Це б знищило свободу волі, бо вона була б визнана непотрібною. Якби всі наслідки нашого вибору було забрано і кожен отримав однакову нагороду, наш вибір був би безцільним і нашу свободу волі було б знищено.

Таке тлумачення того, як Сатана запропонував спасти нас, також можна побачити в багатьох його зусиллях і тактиці, з якими ми знайомі сьогодні. Сатана постійно обіцяє людям, що вони можуть вести грішне життя і все одно бути спасенними або що вони можуть знайти щастя у злочестивості. Це звабливе послання легкого спасіння і грішного життя дуже популярне сьогодні, як і пропозиція Сатани під час Війни на Небесах, коли “багато послідувало за ним” (Авраам 3:28).

На цих прикладах ми можемо бачити, що підхід Сатани не дуже змінився з часів доземного життя. Сатана продовжує брехати людям, обіцяючи, що, якщо вони послідують за ним, то будуть спасенні, або будуть щасливі, або будь-що інше, що вони хочуть почути. Він також продовжує використовувати примус, намагаючись навʼязати іншим свої неправедні погляди і поведінку. Отже, “війна продовжується і в смертному житті … ті ж самі питання є причиною боротьби, і на кону те ж саме спасіння” (Bible Dictionary, “War in Heaven”).

Satan's Rebellion

План повстання

Можливо, найпростіший спосіб описати план Сатани основується не на гіпотетичних теоріях стосовно того, що запропонував зробити Сатана, а на тому, до чого насправді цей план призвів його самого і його послідовників,—а саме, до повстання. У Писаннях неодноразово говориться, що Сатана відкрито повстав проти Бога. Наприклад, Господь проголосив, що “Сатана повстав проти Мене” (Мойсей 4:3); “анг[ел] Бож[ий], що був у повноваженні в присутності Бога, … збунтувався проти Єдинонародженого Сина” (УЗ 76:25); і “він повстав проти Мене, кажучи: “Дай мені Твою шану”, яка є Моєю силою” (УЗ 29:36).

З цих віршів зрозуміло, що пропозиція Сатани була не безвинною порадою змінити план Бога. Це було повстання, бунт, спроба заколоту, щоб скинути з престолу Бога і керувати небесами. Ті, хто послідували за Сатаною, оголосили Війну на небесах і зробилися ворогами Бога. Їхня свобода волі була знищена, тому що вони відмовилися вибрати “волю і вічне життя через великого Посередника”, а натомість вибрали “неволю і смерть, що чекають на [них] у полоні та під владою диявола; бо він прагне всіх людей зробити так само нещасними, як сам” (2 Нефій 2:27). В результаті “третину воїнства небесного відвернув він від [Бога], через їхню свободу вибору” (УЗ 29:36).

Іншими словами, найпростіший спосіб описати план Сатани—це розглядати його як план повстання і неслухняності Богові. На противагу цьому Бог підсумував Свій план такими словами: “І в цьому ми випробуємо їх, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь Бог їхній накаже їм” (Авраам 3:25). Крім того, “ми віримо, що завдяки спокуті Христа все людство може бути спасенним через послушність законам і обрядам євангелії” (Уложення віри 1:3). Таким чином, Божий план є планом слухняності і праведності, тоді як план Сатани є планом неслухняності і повстання.

Усвідомлення плану

Належне розуміння різниці між Божим планом і цілями Сатани допоможе нам ясніше розрізняти, хто насправді слідує і хто не слідує за Сатаною. Це допоможе нам уникати звинувачень на адресу тих, хто заохочує до праведності і захищає слухняність, в тому, що вони йдуть за планом Сатани, хоча в дійсності вони слідують плану Бога. Це також викриє істинних послідовників плану Сатани сьогодні.

Ті, хто протестує і повстає проти Бога і Його пророків; ті, хто прагнуть змінити Божий план; ті, хто вимагає заниження норм праведності і прагнуть змусити інших прийняти аморальну поведінку; і ті, хто прагне обманути людей, переконуючи їх вірити, що злочестивість є щастям і що ми можемо знайти спасіння в гріху—всі вони підтримують різні складові бунтівної стратегії Сатани.

Слідуймо істинному плану Небесного Батька, плану спасіння “завдяки спокуті Христа” і через “послушність законам і обрядам євангелії” (Уложення віри 1:3).