2015
Chiến Thắng nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô
March 2015


Giới Trẻ

Chiến Thắng nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô

Tôi đã có vấn đề với việc ăn quá nhiều. Những lần tôi ăn ngấu ăn nghiến đã dẫn đến nhiều nỗi đau khổ vì cảm giác tội lỗi, thất vọng, và chán chường. Tôi cảm thấy yếu đuối khi cố gắng khắc phục vấn đề của mình.

Trong một thời gian dài tôi thờ ơ với sự kiện rằng Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi không những cứu rỗi chúng ta mà còn cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta hoàn hảo nữa, và điều này còn áp dụng cho thói quen hiển nhiên là không hoàn hảo của tôi là ăn quá nhiều.

Tôi đã quyết định dâng bản thân mình lên Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã cầu nguyện. Tôi chân thành thừa nhận yếu kém của mình và tôi cần ân điển, và sau đó tôi cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho tôi với sự trợ giúp thiêng liêng của Ngài trong thời gian sắp tới. Đêm đó, tôi cảm nhận được sự bảo đảm của Đức Chúa Cha nhân từ rằng Ngài đã vô cùng mong muốn giúp đỡ con trai của Ngài và quyền năng không thể nghi ngờ được để làm tròn ý muốn của Ngài.

Kể từ đêm đó, thức ăn không còn có ảnh hưởng tràn ngập đến tôi nữa. Tôi biết Chúa Giê Su Ky Tô là lý do cho sự thành công của tôi. Cũng giống như Phao Lô, tôi biết rằng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi Líp 4:13). Và tôi đang cố gắng để không bao giờ quên một bài học khác của Phao Lô: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê Su Ky Tô” (1 Cô Rinh Tô 15:57).

In