Թող ձեր վկայությունը պայծառ վառվի

Երեխաներ

Թող ձեր վկայությունը պայծառ վառվի

Վկայություն ձեռք բերելը նման է կրակ վառելուն: Ճիշտ ինչպես, որ մենք պետք է փայտ ավելացնենք, որպեսզի կրակը չմարի, մենք պետք է աղոթենք, ապաշխարենք, ծառայենք ուրիշներին, ուսումնասիրենք սուրբ գրությունները և պահենք պատվիրանները, որպեսզի օգնենք մեր վկայությանը լինելու պայծառ:

Վկայություն ձեռք բերելու մասին ավելին սովորելու համար կարդացեք ստորև գտնվող սուրբ գրություններից յուրաքանչյուրը: Նկարեք կրակ հինգ մեծ բոցերով: Յուրաքանչյուր սուրբ գրություն կարդալիս ներկեք բոցերը: Որքան շատ սուրբ գրություն եք կարդում, այնքան ավելի է պայծառանում կրակը և ձեր վկայությունը: