Tapura ohipa
    Footnotes

    Liahona, Atopa 2014

    A hiʻo na e itehia anei ia outou te Liahona i hunahia i roto i teie veʻa. Mana‘o tauturu : E aha te taime tano no te tavini ?

    I niʻa i te tapoʻi

    I mua : Hoho‘a pata na Leslie Nilsson. Tapoʻi no mua, roto: Faahoho‘araa na Matthew Reier.