Sisällys
    Footnotes

    Liahona, tammikuu 2014

    Etsi tähän numeroon piilotettu Liahona. Vihje: Etsi pyhistä kirjoituksista!

    Kannessa

    Edessä: valokuva Joseph Fielding Smithistä on otettu 26. huhtikuuta 1910, pian sen jälkeen kun hänet oli asetettu apostoliksi 33-vuotiaana. Kansilehden sisäsivu: valokuva LaRene Porter Gaunt.