2013
Turinys


Liahona, 2013 m. spalis

Pažiūrėkite, ar jums pavyks surasti šiame numeryje paslėptą Liahoną. Užuomina. Pasidalinkite vaisiumi.

Viršelyje

Priekiniame: Kodžio Belo fotoiliustracija. Galiniame: Kodžio Belo fotoiliustracija. Vidinėje priekinio viršelio pusėje: iStockphoto/Thinkstock fotoiliustracija.