Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2013. gada oktobris

    Vai vari atrast šajā izdevumā apslēpto Liahonu? Mājiens: Dalies ar augli.

    Uz vāka

    Priekšējais vāks: Koudija Bella foto ilustrācijas. Aizmugurējais vāks: Koudija Bella foto ilustrācijas. Priekšējā vāka iekšpusē: iStockphoto/Thinkstock foto ilustrācijas.