Ծառայել բոլոր ժամանակներում

Երեխաներ

Ծառայել բոլոր ժամանակներում

Նախագահ Ուխդորֆն ուսուցանում է, որ մենք պետք է «ուրախությամբ և հաճույքով ծառայենք բոլոր եղանակներին և բոլոր ժամանակներում»: Ո՞րոնք են ձմռան ընթացքում ուրիշներին ծառայելու ուղիները: Ո՞րոնք են գարնան ընթացքում ծառայելու ուղիները: Ի՞նչ կասեիք ամռան և աշնան մասին: Գրեք ձեր մտքերը տարվա յուրաքանչյուր եղանակի մասին: Դուք կարող եք փորձել կիրառել ձեր մտքերից մեկն այս ամսվա մեջ: