Ես կարող եմ լույս լինել ուրիշների համար

Երեխաներ

Ես կարող եմ լույս լինել ուրիշների համար

Նախագահ Ուխդորֆն ասում է, որ ուրիշների համար լույս լինելու համար մեր խոսքերը պետք է լինեն «պարզ, ինչպես պայծառ երկինքը, և լի լինեն շնորհով»: Մեր խոսքերը պետք է լինեն ուրախ, ազնիվ և բարի: Ի՞նչ կարող եք դուք անել կամ ասել, որ լույս լինեք ուրիշների համար: Դուք կարող եք ձեր օրագրում գրել հինգ հաճելի բաներ, որ նախատեսում եք ասել ընտանիքի անդամներին կամ ընկերներին: