Saturs
    Footnotes

    Liahona, 2012. gada oktobris

    Vai vari atrast šajā izdevumā apslēpto Liahonu? Mājiens: Vai Noa izmantoja Liahonu?

    Uz vāka:

    Koudija Bella foto ilustrācijas