Ես կարող եմ ինչ-որ բան անել ուրիշների համար

Երեխաներ

Ես կարող եմ ինչ-որ բան անել ուրիշների համար

Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ բան անել ուրիշներին օգնելու համար: Նախագահ Մոնսոնն ուսուցանել է, որ մենք պետք է սիրենք յուրաքանչյուրին և սովորենք տեսնել, թե ինչպես կարող ենք օգնել նրանց:

Երբ դուք ընթրում եք ձեր ընտանիքի հետ, խորհուրդ տվեք, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ կիսվի մի բանով, որ նա արել է ինչ-որ մեկին այդ օրը ծառայելու համար: Ամեն օր գրի առեք ձեր սեփական ծառայության փորձառությունները ձեր օրագրում: