2012
Պաստառ. Տարվել սուրբ գրություններով
նախորդ հաջորդ

Պաստառ

Տարվել սուրբ գրություններով

Թույլ տվեք սեմինարիային վերափոխել ձեզ: (Տես 1 Նեփի 19.23:)

Նկարազարդումը՝ Քերի Հենրիի; Լեքին և նրա ժողովուրդը հասնում են Խոստումի երկիր, Արնոլդ Ֆրայբերգ © 1951 IRI. Երիտասարդ Նեփին հնազանդեցնում է իր ապստամբ եղբայրներին, Արնոլդ Ֆրայբերգ, Եկեղեցու Պատմության Թանգարանի սեփականություն; Աբինադին հայտնվում է Նոյ թագավորի առջև, Արնոլդ Ֆրայբերգ © 1951 IRI