2012
Պահանջվում են հոդվածներ

Պահանջվում են հոդվածներ

Լիահոնան ցանկանում կարդալ ձեր Սուրբ Ծննդյան ձեր ավանդույթների մասին:

  • Ինչպե՞ս է ձեր ընտանիքը տոնում տարվա այս ժամանակը:

  • Ի՞նչ ավանդույթներ են ընդունված ձեր մշակույթում:

  • Ի՞նչ ավանդույթներ եք դուք ստեղծել, որոնք ձեզ և ձեր ընտանիքին մոտեցնում են Փրկչին:

  • Հատկապես ավանդություննեի հետ կապված Սուրբ Ծննդյան հիշարժան ի՞նչ փորձառություններ կարող եք կիսել մեզ հետ:

Խնդրում ենք, ուղարկեք ձեր հուշերը և մտքերը Լիահոնա ամսագրին մինչև 2012թ. հունիսի 1-ը՝ liahona@ldschurch.org հասցեով: