Tapura ohipa
    Footnotes

    Liahona, Eperera 2012

    A hi‘o na e ti‘a anei ia outou ia ite i te Liahona i hunahia i roto i teie ve‘a. Tauturu : api no te ma‘iti i te maitai.

    I ni‘a i te tapo‘i

    I mua : Eiaha e tapea mai Ia’u, na Minerva Teichert, ma te fariihia e te anavaharau o Brigham Young University. I muri : Tuhaa no te A hi‘o mai na i to’u rima na Jeff Ward