2012
Turinys


Liahona 2012 m. balandis

Pažiūrėkite, ar jums pavyks surasti šiame numeryje paslėptą Liahoną.

Viršelyje

Pirmajame viršelyje: Neliesk manęs, aut. Minerva Teičert, Brigham Young University Museum of Art. leidus; galiniame viršelyje: Džefo Vordo paveikslo Pažvelkite į mano rankas, fragmentas.