2012
Մորմոնի Գրքի կերպարները

Մորմոնի Գրքի կերպարները

Այս տարի Լիահոնա ամսագրի շատ համարներ կպարունակեն Մորմոնի Գրքի կերպարների հավաքածուներ: Որպեսզի կարողանաք դրանք հեշտությամբ օգտագործել, կտրատեք և սոսնձեք կամ կպչուն ժապավեն օգտագործեք ստվարաթղթի, թղթե փոքր տոպրակների կամ փայտիկների վրա դրանք կպցնելու համար: Ամեն հավաքածուն պահեք առանձին ծրարի կամ տոպրակի մեջ, որի մեջ դրեք նաև քառակուսին, որի վրա նշվում է սուրբ գրության պատմությունը, որում ընդգրկված են այդ կերպարները:

Ալմայի և Ամուղեկի միսիան Ամմոնիայում

Ալմա 8–14

Նկարները՝ Բեթ Մ. Վայթեյքերի կողմից

Ալմա

Ամուղեկ

Զիզրոմ