2012
Eläkää yltäkylläistä elämää
Tammikuu 2012


Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma

Eläkää yltäkylläistä elämää

Kuva
Presidentti Thomas S. Monson

Uuden vuoden alkaessa haastan myöhempien aikojen pyhät kaikkialla ryhtymään henkilökohtaisesti, uutterasti ja merkityksellisesti tavoittelemaan elämää, jota kutsun yltäkylläiseksi – elämää, jossa on yllin kyllin menestystä, hyvyyttä ja siunauksia. Tarjoan teille kolme periaatetta, jotka auttavat meitä kaikkia saavuttamaan yltäkylläisen elämän.

Asennoitukaa myönteisesti

Ensimmäinen periaate koskee asennetta. William James, uraauurtava amerikkalainen psykologi ja filosofi, on kirjoittanut: ”Sukupolvemme mullistavin oivallus on havainto, että muuttamalla sisäisiä asenteita mielessään ihmiset voivat muuttaa ulkoisia tekijöitä elämässään.”1

Niin moni asia elämässä riippuu asenteestamme. Sillä, miten päätämme nähdä asiat ja suhtautua muihin, on todella suuri merkitys. Se, että teemme parhaamme ja sitten päätämme olla onnellisia olosuhteissamme, olivatpa ne millaisia tahansa, voi tuoda rauhaa ja tyytyväisyyttä.

Charles Swindoll – kirjailija, opettaja ja kristitty pastori – on sanonut: ”Minulle asenne on tärkeämpää kuin – – menneisyys, – – kuin raha, kuin olosuhteet, kuin epäonnistumiset, kuin menestymiset, kuin se, mitä muut ihmiset ajattelevat tai sanovat tai tekevät. Se on tärkeämpää kuin ulkomuoto, lahjakkuus tai taito. Se voi viedä menestykseen tai tuhoon niin yrityksen, kirkon kuin kodin. Huomionarvoista on se, että meillä on joka päivä mahdollisuus valita, millaisen asenteen omaksumme sinä päivänä.”2

Emme voi ohjata tuulta, mutta voimme säätää purjeita. Jotta kokisimme mahdollisimman paljon onnea, rauhaa ja tyytyväisyyttä, valitkaamme myönteinen asenne.

Uskokaa itseenne

Toinen periaate koskee uskoa – uskoa itseenne, ympärillänne oleviin ihmisiin ja iankaikkisiin periaatteisiin.

Olkaa rehellisiä itsellenne, muille ja taivaalliselle Isällenne. Eräs, joka oli rehellinen Jumalalle vasta liian myöhään, oli kardinaali Wolsey. Shakespearen mukaan hän palveli pitkän elämänsä aikana kolmea hallitsijaa ja nautti rikkaudesta ja vallasta. Viimein eräs kärsimätön kuningas vei häneltä hänen valtansa ja omaisuutensa. Kardinaali Wolsey huudahti:

Jumalaa jos puoliks Niin oisin palvellut kuin kuningasta,

Hän ei mua vanhoillani syössyt ois

Näin alastonna vihamiesten käsiin.3

Thomas Fuller, englantilainen kirkonmies ja historioitsija, joka eli 1600-luvulla, kirjoitti tämän totuuden: ”Se, ken ei elä uskonsa mukaan, ei usko.”4

Älkää asettako itsellenne rajoja älkääkä antako muiden taivutella teitä uskomaan, ettette voi tehdä jotakin. Uskokaa itseenne ja eläkää sitten niin, että saavutatte mahdollisuutenne.

Voitte saavuttaa sen, minkä uskotte pystyvänne saavuttamaan. Luottakaa siihen ja uskokaa.

Kohdatkaa haasteet rohkeasti

Rohkeudesta tulee arvokas ja merkityksellinen hyve, kun sitä ei pidetä niinkään auliutena kuolla miehekkäästi kuin päättäväisyytenä elää kunniallisesti.

Amerikkalainen esseisti ja runoilija Ralph Waldo Emerson on sanonut: ”Mitä sitten teettekin, tarvitsette rohkeutta. Minkä tien valitsettekin, aina on joku, joka sanoo, että olette väärässä. Aina tulee vaikeuksia, jotka houkuttelevat teitä uskomaan, että arvostelijanne ovat oikeassa. Toimintasuunnitelman laatiminen ja sen loppuun asti noudattaminen edellyttävät samaa rohkeutta, jota sotilas tarvitsee. Rauha saa voittonsa, mutta sen saavuttamiseen tarvitaan rohkeita miehiä ja naisia.”5

Tulee hetkiä, jolloin olette peloissanne ja lannistuneita. Saatatte tuntea itsenne lyödyiksi. Mahdollisuus voiton saamiseen voi vaikuttaa ylivoimaiselta. Saatatte toisinaan tuntea itsenne Daavidiksi, joka yrittää taistella Goljatia vastaan. Mutta muistakaa – Daavid voitti!

Ensimmäiseen yritykseen kohti haluttua tavoitetta vaaditaan rohkeutta, mutta vielä suurempaa rohkeutta kysytään silloin, kun kompastuu ja tavoitteen saavuttamista täytyy yrittää uudelleen.

Olkoon teillä sisua yrittää, määrätietoisuutta tehdä työtä päästäksenne kelvolliseen tavoitteeseen ja rohkeutta paitsi kohdata väistämättä eteen tulevat haasteet niin myös yrittää uudelleen, mikäli sitä vaaditaan. ”Joskus rohkeus on hiljainen ääni, joka päivän päättyessä sanoo: ’Huomenna yritän uudelleen.’”6

Muistakaamme nämä periaatteet, kun aloitamme matkamme uuteen vuoteen – vaalien myönteistä asennetta, vaalien uskoa siihen, että voimme saavuttaa tavoitteemme ja pitää päätöksemme, sekä vaalien rohkeutta kohdata eteemme tulevat haasteet, olivatpa ne millaisia tahansa. Silloin saamme yltäkylläisen elämän.

Viitteet

  1. Julkaisussa A Toolbox for Humanity: More Than 9000 Years of Thought, toim. Lloyd Albert Johnson, 2003, s. 127.

  2. Julkaisussa Daniel H. Johnston, Lessons for Living, 2001, s. 29.

  3. William Shakespearen kootut draamat, 9 osaa, 1958, suom. Paavo Cajander, osa VII, ”Kuningas Henrik VIII”, s. 84–85.

  4. Julkaisussa A New Dictionary of Quotations, toim. H. L. Mencken, 1942, s. 96.

  5. Julkaisussa Roy B. Zuck, The Speaker’s Quote Book, 2009, s. 113.

  6. Mary Anne Radmacher, Courage Doesn’t Always Roar, 2009.

Tämän sanoman opettaminen

Voit pyytää perheenjäseniä kertomaan omista kokemuksistaan, jolloin myönteinen asenne, usko itseen tai rohkeus ovat auttaneet heitä. Tai kehota heitä etsimään pyhistä kirjoituksista esimerkkejä näistä kolmesta periaatteesta. Voisit valmistautua opettamaan pohtimalla rukoillen pyhiä kirjoituksia ja omia kokemuksiasi.

Kuvitus Steve Kropp