Saturs
  Footnotes

  Liahona, 2011. gada oktobris

  Laipni aicināti šajā īpašajā izdevumā!

  Dažas tēmas ir tā vērtas, lai tām veltītu atsevišķu izdevumu, un Mormona Grāmatas tēma ir viena no tām. Šajā izdevumā pagātnes un mūsdienu pravieši, kā arī Baznīcas locekļi no visas pasaules liecina par šo unikālo Rakstu grāmatu. Tai ir brīnumaina izcelsme. Tā ir Atjaunošanas taustāms pierādījums. Tā ir mūsu reliģijas noslēgakmens. Un tā tika sarakstīta mūsdienām — mācot Kristus doktrīnu skaidri un vienkārši, lai palielinātu mūsu ticību un stiprinātu mūsu ģimenes.

  Lai arī tu šajā žurnāla Liahona izdevumā neatradīsi daudzas ierastās sadaļas, šeit it Augstākā Prezidija vēstījums (4. lpp.) un Apmeklējuma mācības vēstījums (46. lpp.). Šie vēstījumi un visi pārējie raksti satur liecības un mācības no Mormona Grāmatas.

  Mēs tevi aicinām studēt šo izdevumu ar lūgšanu, nopietni uztvert tā vēstījumus un dalīties tajos — un Mormona Grāmatā — ar citiem.

  Šī izdevuma daudzās gleznās attēlota Liahona, ko saņēma Lehijs. Liahonas nav paslēptas, un tās var neizskatīties tieši kā šajā attēlā, taču tu un tava ģimene varētu gūt prieku, atklājot, cik daudz Liahonu jūs varat atrast šajā izdevumā.

  Uz vāka

  Priekšpusē: Džona Lūkas fotoilustrācija; Lai jūs varētu zināt, Gerijs Keps, ar Deivida Larsena kunga laipnu atļauju, nedrīkst kopēt. Aizmugurē: Kristus tēls, Heinrihs Hofmans, ar laipnu atļauju no C. Harrison Conroy Co.